Sėkmingos karjeros akademija

Startavo ,,Sėkmingos karjeros akademija”

Siekiant plėtoti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką, startavo nauja Lietuvos vaikų fondo projektas – ,,Sėkmingos karjeros akademija”, kurios veiklos įtrauks 240 socialiai pažeidžiamus asmenis.

Vilniaus apskrityje, kartu su Lietuvos darbo birža, bei kitais socialiniais partneriais įgyvendinamas projektas siekia įgalinant socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką, plėtojant ir ugdant kompetencijas bei projektuojant inovatyvias socialines paslaugas.

Projekte numatoma plėtoti ir ugdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų kompetencijas ir įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką, organizuojant profesinį orientavimą(si), informavimą, konsultavimą bei tarpininkavimą.

Projekto metu bus adaptuotos 2 inovatyvios metodikos, sukurta ir suteikta unikali socialinės integracijos veiklos kompleksinė paslauga, 240 socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvaus socialinei integracijai skirtose veiklose; 96 jų – pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Šios veiklos vykdomos pagal Lietuvos vaikų fondo parengtą bei 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų Europos socialinio fondo paramos lėšomis.