Švietimo transformacija naudojant inovatyvias technologijas (TECH-Ed)

Trukmė: 2023.09.01 – 2025.08.31

Projekto nr.: KA210-ADU-85396DBF TECH-Ed

Tikslai: Pagrindinis TECH-Ed tikslas yra pagerinti pažeidžiamų suaugusiųjų, įskaitant Ukrainos pabėgėlius ir suaugusius, kuriems gresia pavojus, švietimą, panaudojant naujausias technologijas. Siekiant šio tikslo, projekto tikslas yra suteikti instruktoriams gaires ir mokymus dėl efektyvaus šių technologijų integravimo į mokymo praktiką.

Laukiami projekto rezultatai:

  • Vadovas: bus parengtas išsamus vadovas, kuriame bus apžvelgiamos naujausios technologijos, kurios gali būti naudojamos pažeidžiamų suaugusiųjų, įskaitant pabėgėlius iš Ukrainos ir suaugusius, kuriems gresia pavojus, švietimui tobulinti. Vadove bus pateiktos praktinės rekomendacijos instruktoriams, kaip integruoti šias technologijas į savo mokymo praktiką ir sprendžiami unikalūs iššūkiai, su kuriais susiduria pažeidžiami suaugusieji.
  • Trumpas vadovas: trumpame vadove bus pateikta pagrindinių rekomendacijų iš išsamaus vadovo santrauka. Šis trumpas vadovas sukurtas kaip greita nuoroda instruktoriams, ieškantiems praktinių patarimų, kaip integruoti naujoviškas technologijas į mokymo praktiką pažeidžiamų suaugusiųjų.
  • Mokytojų mokymo programa: bus parengta mokymo programa, skirta instruktoriams, dirbantiems su pažeidžiamais suaugusiais besimokančiaisiais ir apimanti naujausias technologijas.

Tikslinės TECH-Ed projekto grupės: instruktoriai ir pedagogai, dirbantys su pažeidžiamais suaugusiais besimokančiaisiais.

Projektą koordinuoja: Švietimo lygybės institutas (angl. The Educational Equality Institute).

Projekto partneris: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.