Projekto GAME CHANGERS gidas

Žaidimo keitėjai: naujas modelis skatinti jaunimo įsitraukimą į politiką

Projekto pavadinimas: Jaunieji studentai – politinio žaidimo keitėjai, kuriant vidurinėse mokyklose lengvai pritaikomą modelį ir siekiant padėti jauniems studentams įtraukti į politiką, grįstą jų pačių interesais ir XXI amžiaus kultūra.

Projekto data: 2019-10-01 – 2021-12-31.

M I S I J A

Projektu buvo siekiama sukurti naudojamą mokyklų modelį, kuris padėtų jauniems studentams įsitraukti į politiką, remiantis jų pačių interesais ir XXI amžiaus kultūra. Pasitelkus inovatyvius metodus buvo sprendžiamas jaunų studentų iššūkis, – mažėjantis domėjimasis politika ir jos procesais. Klausimas: kaip atvira mokykla vidurinėse mokyklose gali prisidėti prie jaunimo įtraukimo į politiką, demokratiją ir ES vertybes? Projekto metu kartu su jaunų mokinių iniciatyva buvo sukurtos atviro mokymosi gairės mokykloms, kaip organizuoti jaunimo pilietines iniciatyvas savo organizacijoje.

I Š Š Ū K I S

Siekiant įveikti šį iššūkį, tradicinis politikos, demokratijos ir ES vertybių supratimas buvo kvestionuojamas ir dekonstruotas, o jaunieji studentai buvo įtraukti ieškant, ką politika, demokratija ir ES vertybės reiškia jų pasaulyje ir kaip mokyklos suteikia reikiamą erdvę jaunimo skatinamoms naujovėms.

R E Z U L T A T A I

Diskusijos ir debatai
Projekto metu sukūrėme diskusijų ir debatų vedimo gidą mokiniams. Mokykla – Osnova sola Staneta Zagarja Lipnica (Slovėnija) iniciavo mokyklos parlamento mokinių diskusijas ir debatus svarbiais klausimais, susijusiais su mokyklos, projekto ir globalaus pasaulio iššūkiais. Kad būtų lengviau suprasti kaip tai veikia praktiškai ir įkvėptume būti giliau žvelgiančiais, mokyklos partneriai organizavo „Oxfrod“ debatus skirtingomis temomis tema: „Moterys yra geresnės politikės nei vyrai“, o jauni studentai pradėjo tyrinėti sudėtingas pasaulines temas, pvz., Afrikos migrantai atvyksta į Europą.

Pasakojimas
Projekte sukūrėme vadovą su patarimais mokiniams, ką reiškia skaitmeninis pasakojimas ir kaip šį metodą galima panaudoti nuomonėms reikšti ir realybei apibūdinti. Žemiau yra nuoroda į pasakojimo pavyzdžius, parengtus ir atliktus kartu su mokiniais. The Game Changers išmoktos pamokos: Pasvalio Levens pagrindine mokykla (Lietuva).

Atsiliepimai
Naudojome ne tik atviras diskusijas, bet ir anoniminę mokinių nuomonės išreiškimo formą – atsiliepimus tema: „Kodėl aš domiuosiu/nesidomiu politika?

Vaidmuo – vaidinimas
Pavyzdys: kokią politinę partiją įkurtumėte patys?
Už ką pasisakytų jūsų politinė partija?

Atvira mokykla
Šiame etape mokiniai vedė dialogą su vietos bendruomenės nariais, įvairiais bendruomenės veikėjais (pavyzdžiui, pokalbis su meru), įskaitant politikus, politines partijas, alternatyvias grupes, piliečius ir asmenis, susijusius su suvoktomis bendruomenės problemomis, – tai buvo esminė studentų detektyvinio darbo dalis.

Covid-19 – nauji iššūkiai ir mūsų pokyčiai
Dokumente galite rasti patarimų, kuriuos sukūrėme, kad padėtume mokytojams įsivaizduoti kai kurias idėjas ir ką jie gali padaryti, kad galėtų žengti pirmyn? COVID19 laikotarpio vadovas: Projekto panaudojimas ir Atverkite duris.
Inovatyvi mokymosi bendruomenė Game Changers siunčia jaunimo įžvalgas apie Covid 19 laikotarpį. Pandemijos metu siekėme kalbėtis su mokiniais apie tai, kas vyksta, ką jie apie tai galvoja. Covid-19 pandemijos situaciją taip pat panaudojome kaip diskusijų, apmąstymų bei mokinių dalijimosi savo įžvalgomis galimybę. Dėl to sukūrėme ir atlikome kai kurias užduotis, susijusias su tema „COVID“: anketos ir vaizdo interviu.

Anketa – pirma dalis
Mūsų atveju taip pat panaudojome Covid-19 pandemijos situaciją kaip diskusijų, apmąstymų ir dalijimosi pamąstymais galimybę studentams: kaip COVID-19 pakeitė studentų gyvenimą? Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria studentai? Ar mokiniai gali ką nors padaryti sprendžiant šias problemas? Parengėme dokumentą su klausimų rinkiniu studentams. Ir čia yra ištrauka iš to, ką pasakė Graikijos studentai.

Video interviu – antroji dalis
Paprašėme mokinių sukurti filmuką ir jame išreikšti, ką galvoja ir jaučia:
− Ką norėtumėte pasakyti žmonėms ir visuomenei?
− Ką jauti? Kas tau dabar patinka ir kas nepatinka?
– Ką patartumėte žmonėms?
− Ką žmonės gali padaryti dabar, kad paskatintų teigiamus pokyčius?
Štai vienas iš vaizdo įrašų pavyzdžių, įrašytas mokinių. Kai kurie partneriai išplėtė veiklą, įtraukdami skiepijimo skatinimo temą, ir aptarė tai su studentais. Bendradarbiaudamas su bendruomenės partneriais „Pasvalio sveikatos priežiūros ir skiepų centras“ sukūrė linksmą video filmuką, kuriame mokoma apie skiepų svarbą.

Atviras mokymasis ir virtualus žaidimas
Šiame etape pirmiausia sukūrėme atvirų mokyklų bendruomenių vadovą: Virtualios misijos Politiniai detektyvai ir atviros mokyklos sparčiai keitėsi: politinio tyrinėjimo erdvė išaugo į globalią bei virtualią. Studentų komanda tyrinėjo, kokie politiniai procesai vyksta globaliame, virtualiame pasaulyje.

EP narė: prisijunkite prie Europos ateities
„Game Changers Network“ organizavo ypatingą diskusiją su Europos Parlamento nare Maria Spyraki apie atvirą mokyklą vidurinėje mokykloje ir kaip ji galėtų prisidėti prie jaunimo įtraukimo į politiką, demokratiją ir ES vertybes. Maria Spyraki pasveikino „Game Changers Network“ ir pradėjo prisijungti prie „Future of Europe“ platformos. Šį susitikimą organizavo PLATON M.E.P.E (Graikija). Susitikimas buvo unikali galimybė pristatyti Game Changer projektą tarptautiniu lygiu ir įtraukti jaunus studentus į politiką, grįstą jų pačių interesais.

Nuotolinis piliečių švietimas vyksta visame pasaulyje
Keičiančių žaidėjų tinklas ieškojo inovatyvių ir patrauklių būdų, kurie galėtų įtraukti jaunus studentus į projekto veiklą. Visus partnerius pakvietėme į nuotolinį žaidimą: „Detektyvai aplink Europą“ (The Game Changers Guide). „Pandeminis žaidimas“ buvo pritaikytas studentų politinių ir demokratinių klausimų tyrinėjimui.
Žaidimo metu mokinių komandos atliks šešias skirtingas užduotis „keliaudamos po Europą“ (Google Mano žemėlapiuose). Mokiniai bus skatinami pažinti vieni kitus, dirbti kartu, bendradarbiauti. Mokiniai vienai užduočiai atlikti skyrė vieną mėnesį.

Kaip ruošėme nuotolinį žaidimą?

 • Paruošėme žaidimų lentą „Google Maps“ žemėlapiuose – detektyvai
 • Sukūrėme politikos detektyvų scenarijų su žaidimo taisyklėmis
 • Tada parengėme mokiniams skirtą žaidimų keitėjų vadovą: Detektyvai Europoje su užduotimis. Idėjos užduočių mokiniams buvo:
  • Ledlaužis – vaizdo įrašo kūrimas. Pirmoji užduotis buvo skatinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą, geriau pažįstant komandos narius. Komandos nariai prisistatė bei apsimetė pasirinktu veikėju iš politinės arenos. Mokinių buvo paprašyta sukurti vaizdo įrašą, kuriame jų komandų nariai būtų pristatomi kitiems projekto partneriams.
  • Mokyklos tarybos galia – pristatymo kūrimas (vaizdo įrašas/ppt/skaitmeninis pasakojimas). Mokinių buvo paprašyta įsivaizduoti, kad mokyklos taryba jų mokykloje turi neribotą galią ir gali atlikti bet kokius norimus pakeitimus. Mokinių užduotis buvo sukurti pristatymą apie tai, kaip atrodytų jų svajonių mokykla.
  • Projekto partnerių šalių pažinimas – pristatymo kūrimas (vaizdo įrašas/ppt/skaitmeninis pasakojimas/ir kt.). Mokiniai buvo paprašyti tapti turistų vadovais ir pristatyti savo gimtąsias šalis kitiems. Komandos turėjo paruošti klausimus apie savo šalis, o kitos tuo tarpu turėjo teisingai atsakyti į viktoriną, kad surinktų taškus.
  • Kita šalis mano namuose – filmavimo užduotis. Mokiniai buvo paprašyti pasirinkti vieną šalį, kuria susidomėjo atlikdami ankstesnę užduotį ir organizuoti savo kasdienę veiklą taip, lyg gyventų šioje šalyje.
  • Dirbti su netikromis naujienomis – sukurti įrašą „Instagram“. Mokinių buvo paprašyta išsiaiškinti skirtumus tarp tikrų ir netikrų naujienų ir patiems sukurti kai kurias naujienas.
  • Posėdis (teisme) – diskusija internete. Mokinių buvo paprašyta diskutuoti apie klimato kaitą. Komandos bus informuotos, kokius vaidmenis jos atliks per posėdį (teisėjas, prisiekusiųjų komisija, advokatas, prokuroras, liudytojas, kaltinamasis). Jie turės iš anksto pasiruošti atlikti savo vaidmenį. Posėdis vyko internetu.
 • ŽAIDIMO KEITIMAS: TYRIMAS
  Kaip galime pakeisti politinį žaidimą. Projekto pabaigoje sukūrėme specialų vadovą mokykloms ir mokytojams, pagrįstą mokytojų ir mokinių realia patirtimi: JAUNOSIOS KARTOS NEDOMĖJIMOSI POLITIKA IR DEMOKRATIJA PRIEŽASTYS TYRIMAS (EN, LT) .
  Šis vadovas skirtas vidurinių mokyklų mokytojams, norintiems organizuoti iniciatyvas, skirtas įtraukti jaunimą į politiką ir demokratiją, remiantis jų pačių interesais, supratimu ir XXI amžiaus kultūra. Vadovas parengtas remiantis realiais pavyzdžiais, praktika, inovatyvių metodikų ir didaktinių metodų tyrimais. Šis dokumentas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje paaiškinamas poreikis organizuoti iniciatyvas, susijusias su jaunų mokinių įtraukimu į politiką, ir išaiškinamas mokyklų vaidmuo šiuo aspektu. Antroje dalyje pateikiamos metodikos bei veiklos gairės.
 • ŽAIDIMO KEITIMAS: POLITINIS DOKUMENTAS
  „Game Changers“ politikos dokumentas yra grįstas dialogu su projekte dalyvavusiais mokiniais ir mokytojais, taip pat projekto metu ir projekto pabaigoje sukurtu klausimynu, siekiant gauti konkrečius liudijimus: POLITINIS DOKUMENTAS. EUROPA, KUR EITI (EN, LT).
  Čia yra pateikti neredaguoti ir autentiški mokytojų bei studentų pranešimai. Dokumentas paremtas projekto veiklų apmąstymais, kodėl Europa praranda savo jaunąsias kartas ir kokiu mastu institucija nori ir gali leisti jaunajai kartai mesti iššūkį tokiems veiksniams, kaip „politika“, „demokratija“ ir „europinės vertybės“. Politikos dokumentas nėra mokslinis dokumentas ir čia nėra pretenduojama pateikti tyrimų rezultatų, nes tai nėra Erasmus+ projekto tikslas. Todėl dokumento kalba nėra akademinė, o turinys pateikiamas plačiąjai auditorijai. Dokumentas padeda suprasti, kokių tolesnių veiksmų galima imtis pagrindinėje nagrinėjamoje srityje. Taigi tekstas gali įkvėpti naujoms Europos iniciatyvoms, grįstoms projekto patirtimi.
 • Norėdami sužinoti daugiau apie projektus ir visas veiklas, apsilankykite atvirų mokyklų el. aplanke:
  Osnovna sola Staneta Zagarja Lipnica (Slovėnija)
  Institut de Vilafant (Ispanija)
  Pasvalio Levens pagrindinė mokykla (Lietuva)
  PALTON M.E.P.E. (Graikija)
  Elazig Egitimcilik Tic.ve San. (Turkija)
 • V I E Š I N I M A S: Projekto veiklos buvo viešinamos pristatant projektą nacionaliniuose renginiuose, skleidžiant žinią mokyklose ir vietos bendruomenėse, įgyvendinant projekto veiklas.
  Daugiau apie projekto sklaidą:
  Žaidimo keitėjai: sklaida
  Žaidimų keitėjai: naujienlaiškiai
  Pagrindiai žaidimo keitimo elementai