Naujos žinios – Nauja gyvenimo kokybė

Projekto pavadinimas: Mokymosi partnerystės Grundtvig  projektas  ,,Naujos žinios – Nauja gyvenimo kokybė”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2010 iki 2012 metų.

Finansavimo šaltinis:  Švietimo mainų paramos fondo administruojama programa ,,Grundtvig“
Projekto biudžetas: 20 000 EUR

Projekto tikslai: plėtoti partnerystę tarp Europos organizacijų, dirbančių suaugusių mokymosi srityje ir tokiu būdu dalintis gerąją patirtimi mokymosi visą gyvenimą srityje.

Įgyvendinant partnerystę siekiama:

  • Plėtoti naują požiūrį į suaugusiųjų motyvaciją mokymosi procese;
  • Didinti organizacijų administracines kompetencijas, sudarant sąlygas vystyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi veiklų galimybes;
  • Skatinti smulkaus verslo plėtrą kiekvienos partnerės šalyje.

Projekto partneriai:

  • Mokymo bendrija („Imanta“,Latvija).
  • Nacionaline technikos ir profesine aukštoji mokykla (National technical and vocational high school ,Turkija).
  • Vystymosi partneriai (Developing partners , Didžioji Britanija).
  •  Alessandrite asociacija (Association Alessandrite , Italija).
  •  Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (Lithuanian College of Democracy, Lietuva).
  •  Lenkijos fondas OIC (Islamo kooperacijos bendrija) (OIC Poland Foundation , Lenkija).

Tikslinės projekto grupės yra: organizacijų  personalas (administracija, mokytojai);  mažas pajamas gaunantys žmonės;  moterys ir vyrai, patyrę socialinę atskirtį, gyvenantys kaimo vietovėse; žmonės, priklausantys tautinės bendruomenės mažumoms; specialiųjų poreikių asmenys; žmonės, turintis menkus bendruosius įgūdžiais.

Vyko 8 partnerių sutikimai:

2010 metais spalio 14 – 17 dienomis Latvijoje

2011 metais kovo 15 – 18 dienomis Italijoje

2011 metais spalio 12 – 16 dienomis Didžiojoje Britanijoje

2012 metais kovo 27 – balandžio 1 dienomis Turkijoje

2012 metais gegužės 15 – 19 dienomis Lenkijoje

2012 metais birželio 19 – 21 dienomis Lietuvoje

2012 metais liepos 23 – 24 dienomis Lietuvoje (papildomas su Alessandrite asocijascija)

2012 metais liepos 24 – 26 dienomis Italijoje (papildomas su Alessandrite asocijascija)