VDC ,,Navininkai“

child-dreaming-1240846

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas

Vaikų dienos centras ,,Navininkai“ – kūrybiškam, savarankiškam ir aktyviam vaiko ugdymui

Vaikų dienos centras Aukštadvaryje veiklą pradėjo 2005 metais. 2007 m. VDC buvo įregistruotas kaip Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras „Navininkai“.
Vaikų dienos centre:
  • vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su vaikais iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos;
  • skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos jveika, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos;
  • teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės.
Be minėtos veiklos, vaikų dienos centre: mokoma(si) gyventi visuomenėje; bendrauti ir bendradarbiauti; tikėti ir pasitikėti savimi, vertinti save; ieškoma būdų, skatinančių savirealizaciją; mokymosi ir mokyklos lankymo motyvaciją; padedama integruotis į visuomenę, skatinamas gebėjimas prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje, mokoma sveikai gyventi; ugdomi socialiniai įgūdžiai.

Vaikų dienos centrą (VDC) ,,Navininkai“ lanko patys įvairiausi vaikai – pirmokai ir jau baigiantys pagrindinę mokyklą, gyvenantys Aukštadvaryje ar augę gretimuose miesteliuose, kilę iš gausių šeimų ar vienturčiai.

Tačiau visus juos vienija tai, kad tai – išradingi, jautrūs ir labai aktyvūs vaikai ir paaugliai, kuriems siekiame sukurti įdomesnes ir įvairesnes ugdymo ir laisvalaikio sąlygas.

VDC ,,Navininkai“ lankantys vaikai ir paaugliai lavina:

  • Individualius kūrybinius, sportinius ir mokslinius gebėjimus. Mokslo metais VDC suteikia erdvę vaikams susitikti po pamokų ir kartu, su VDC darbuotojų pagalba, rengti namų darbus. Vasaros metu skiriame daugiau laiko kūrybiškam ir sportiniam ugdymui – rengiame įvairias kūrybines dirbtuves, sportinius žaidimus, paskaitas ir keliones po vietinius ir aplinkinius lankytinus objektus.
  • Komandinio darbo, lyderystės ir socialinius įgūdžius. Skirtingų veiklų metu VDC lankantys vaikai bendradarbiauja tarpusavyje, stiprina savo socialines kompetencijas, lavina įvairius komandiniam darbui ir lyderystės ugdymui reikalingus gebėjimus.

Mūsų vertybės ir siekiai sujungia:

  • Įvairovę ir neformalų ugdymą. VDC siekia suteikti sąlygas individualiam tobulėjimui per platų spektrą vaikams siūlomų neformalaus ugdymo metodų ir ugdymo priemonių, per žaidimus, mokymus, kūrybines dirbtuves ir ekskursijas.
  • Toleranciją ir bendruomeniškumą. VDC tikslas – sukurti saugią ir jaukią erdvę vaikams, kur jie galėtų jaustis stiprios ir juos palaikančios bendruomenės dalimi, į kurią jie norėtų sugrįžti kasdien.
  • Aktyvumą ir pozityvius įgūdžius. Svarbi VDC veiklų dalis skatina ne tik vaikų saviraiškos ir socialinių gebėjimų lavinimą, bet ir sveikos gyvensenos skatinimą, aktyvaus laisvalaikio praktikavimą ir bendrųjų gyvenimo įgūdžių stiprinimą.