I etapas

I ETAPAS. IŠSIAIŠKINKIME SAVO BENDRUOMENĖS PROBLEMAS

I etapo tikslas

Čia rasi trumpą dažnai aptinkamų problemų sąrašą. Žmonės mano, jog šias problemas turėtų spręsti valdžia.

  • Klasėje perskaitysite sąrašą, papasakosite vieni kitiems, ką žinote apie šias problemas arba ką girdėjote apie jas kalbant.
  • Namie paklausi tėvų ir kaimynų, kokias problemas jie mato; visa tai užrašysi.

Svarbu, kad jūs tarpusavyje ir su kitais žmonėmis aptartumėte, ką žinote apie savo bendruomenės problemas. Ši informacija vėliau padės Tavo klasei pasirinkti vieną problemą, kurią tirsite.

A. Diskusija klasėje

Aptariame tai, ką žinome apie mūsų bendruomenės problemas.
Atlikdami užduotį klasėje susiskirstykite į 6 grupes. Kiekvienai grupei paskirkite po vieną problemų sritį (bendrosios, švietimo, jaunimo problemos ir kt.).

  1. Grupėje perskaitykite toliau surašytas pasirinktos srities problemas ir aptarkite, ar jos svarbios vietos bendruomenei.
  2. Grupėje aptarkite, kokios kitos šios srities problemos svarbios vietos bendruomenei.
  3. Savo mintis užrašykite. Atsakymus vėliau panaudosite.
  4. Paprašykite, kad kiekviena grupė garsiai perskaitytų atsakymus.

Lietuvoje žmonės turi bendrų problemų. Kai kurios problemos kelia daugiau rūpesčių vienose bendruomenėse nei kitose. Žmonės tikisi, kad valdžia spręs šias problemas.

Bendrosios problemos
1.    Kai kuriose vietovėse trūksta darbo vietų. Nedarbas lemia žemą gyvenimo lygį, skatina nusikalstamumą.
2.    Nusikalstamumas: baisu vaikščioti tamsiu paros metu, prireikus neprisišauksi pagalbos.

Švietimo problemos
1.    Mokyklose daug mokomasi to, ko visiškai nereiks gyvenime; tai atima daug jėgų ir laiko, užuot užsiėmus naudinga veikla.
2.    Mokykloms valstybė skiria per mažai lėšų. Prasta materialinė bazė dažnai “gerinama” renkant pinigus iš tėvų. Dėl to kyla konfliktų, nes ne visi tėvai gali jų duoti.
3.    Mokyklose demokratija sunkiai skinasi kelią, dažnai nepaisoma mokinių nuomonės.

Jaunimo problemos
1.    Jaunimas dažnai neturi kuo užsiimti laisvalaikiu, mažai jaunimo klubų, oficialių susibūrimo vietų. Neturėdami ką veikti, jaunuoliai ieško nuotykių gatvėje, patenka nusikaltėlių ar narkomanų įtakon.
2.    Atostogų ar kitu laisvu laiku jaunimui sunku legaliai įsidarbinti ir turėti savo pajamų.
3.    Jaunimas tampa vis labiau apolitiškas: neina balsuoti, nesidomi valstybės reikalais.

Socialinės apsaugos problemos
1.    Kilus konfliktams ar prievartos atvejams šeimoje, jaunuoliams ir vaikams nėra kur laikinai prisiglausti, tenka slėptis rūsiuose, slampinėti gatvėmis.
2.    Nepaisoma neįgalių žmonių poreikių: tik kai kur įrengti įvažiavimai invalidų vežimėliams; neregiams ir kurtiesiems trūksta informacijos.

Su žmogaus teisėmis susijusios problemos
1.    Darbdaviai neoficialiai įdarbina žmones, dėl to jie praranda socialines garantijas. Dažnai darbdaviai nemoka žmonėms net minimalaus valstybės nustatyto atlyginimo.
2.    Priimant į darbą, pasitaiko rasinės ir tautinės diskriminacijos atvejų.

Aplinkos apsaugos problemos
1.    Iki šiol jaučiamos neigiamos sovietinės kariuomenės buvimo pasekmės gamtai.
2.    Blogai tvarkomi sąvartynai: atliekos neperdirbamos. Tarp atliekų yra nuodingų medžiagų.
3.    Iš užsienio į Lietuvą atvežama daug senų mašinų, kurios teršia orą.

B. Namų užduotis

Daugiau sužinok apie savo bendruomenės problemas.

Aptark vietos bendruomenei kylančias problemas su savo šeima, draugais, kaimynais ar kitais žmonėmis. Išsiaiškink, ką jie žino. Atsakymus užrašyk. Jei kalbėsiesi su keletu žmonių, klausimus skaityk iš anketos, o atsakymus rašyk atskirame lape, žymėdama(s) klausimo, į kurį atsakoma, numerį.

Pasidomėk, ką apie tavo pašnekovų minėtas  problemas rašo laikraščiai. Jei rasi straipsnių, atsinešk juos į klasę. Paklausyk televizijos ir radijo naujienų. Ar kalbama apie šias problemas ir apie tai, kaip reikėtų jas spręsti. Užsirašyk, ką sužinojai. Saugok informaciją, kurią surinksi atlikdama(s) šias užduotis. Galbūt jos prireiks rengiant projekto dokumentų visumą.