VI etapas

VI ETAPAS. APTARIAME TAI, KĄ IŠMOKOME

VI etapo tikslas

Visada verta apmąstyti ir aptarti patirtį, kurią įgijote vykdydami projektus. Tai vienas iš būdų mokytis, ateityje išvengti klaidų, patobulinti savo veiklą.

Dabar, kai baigėte darbą ir pristatėte jo rezultatus, įvertinkite, kuo naudingas jums buvo projektas Pilietis. Per pristatymą užduoti klausimai bei klausytojų reakcija turėtų padėti apmąstyti, ko išmokote ir ko pasiekėte.

Pirmiausia kiekvienas turėtų pagalvoti, kokios patirties ši veikla suteikė kaip individui ir kaip klasės nariui. Pamąstykite atsakydami į anketos “Ko aš išmokau?” klausimus

Vėliau grupėse perskaitykite savo atsakymus ir padarykite išvadas:

a) ką išmokote,

b) ką darytumėte kitaip, jei dar kartą įgyvendintumėte projektą.

Išvadas garsiai perskaitykite kitoms grupėms ir drauge jas aptarkite. Galbūt jūsų mokytoja(s) pasiūlys kitaip aptarti įgytą patirtį.

Ko aš išmokau?

Šie klausimai padės Tau apmąstyti įgytą patirtį.

1. Ką sužinojau apie vietos valdžios darbą ir jos vykdomą politiką?

2. Kokių įgijau gebėjimų ir kokius gebėjimus patobulinau šiame projekte?

3. Ką mums davė darbas grupėje?

4. Kuo sunkus mums buvo darbas grupėje?

5. Ką mes gerai atlikome?

6. Kokius gebėjimus mums dar reikia tobulinti?

Ką turėtume daryti kitaip, jei tektų dar kartą įgyvendinti projektą sprendžiant kitą viešosios politikos problemą?