II etapas

II ETAPAS. PASIRENKAME SPRENDŽIAMĄ PROBLEMĄ

II etapo tikslas

Klasėje turėtumėte aptarti tai, ką sužinojote apie vietos bendruomenės problemas, ir pasirinkti vieną problemą, kurią toliau tirs visa klasė.

Užduotys klasėje

Vėl dirbkite grupėmis.

1. Kiekviena(s) iš eilės papasakokite grupei, ką sužinojote atlikdami namų užduotį. Perskaitykite, kokias problemas vietos žmonės laiko svarbiausiomis (Jums padės surinkti atsakymai).

2.  Prisiminkite, kokias problemas patys kėlėte I etape (Savikontrolės klausimai bei problemų sritys).

3.  Grupėje pasirinkite 2 problemas, kurių galėtų imtis jūsų klasė. Tai turi būti problemos, kurias nors iš dalies privalo spręsti vietos valdžia.

4.  Garsiai skaitykite grupių pasiūlymus ir paprašykite, kad mokytoja(s) užrašytų juos lentoje.

5.  Įsidėmėkite, kokios problemos dažniausiai minimos. Pamėginkite susitarti tarpusavyje, kokią problemą toliau tirs visa klasė. Mokytoja(s) patars, kaip prieiti sutarimo.

6.  Jei nepavyks susitarti, atrinkite dvi populiariausias problemas ir balsuokite. Mokytoja(s) padės jums pasirengti balsavimui.