Tempus projektas

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija bendradarbiauja, įgyvendinant TEMPUS projektą ,,Trijų socialinio darbo studijų ciklų šešiose Europos šalyse plėtojimas“

Projekto tikslas yra plėtoti socialinio darbo rengimą Gruzijoje ir Ukrainoje, integruojant efektyvesnius praktikos ir mokslinių tyrimų būdus, bei skleisti geriausios praktikos pavyzdžius, socialiniame darbe, taip pat ugdymo ir mokslinius tyrimus. Programa – skirta remti socialinio darbo studijų programų plėtrą trijų pakopų studijų sistemoje (bakalauras, magistrantūra, doktorantūra).

Šiam tikslui įgyvendinti pasitelktos šios veiklos:

 • Bendro Tarptautinio socialinio darbo modulio rengimas.
 • Socialinio darbo studijų programų plėtra Ukrainoje ir Gruzijoje.
 • Socialinio darbo studijų programų regionalizavimas.
 • Bendrų akredituotų magistrantūros studijų programų rengimas.
 • Socialinės politikos ir socialinio darbo žurnalo (,,Journal of Social Policy and Social Work in Translation“) leidimas.
2009 metų sausio mėnesį startavęs projektas įtraukia šias veiklas:
 • Socialinio darbo doktorantūros studijų programų parengimas Gruzijoje ir Ukrainoje.
 • Regioninio socialinio darbo studijų programos plėtra Batumyje (Gruzija).
 • Regioninio socialinio darbo studijų programos Užhorode plėtra (Ukraina).
 • Socialinės politikos ir socialinio darbo žurnalo parengimas (,,Journal of Social Policy and Social Work in Translation“) ir publikavimas.
 • Tarptautinio socialinio darbo modulio parengimas ir adaptavimas.
 • Tarptautinės Socialinės rūpybos magistrantūros programos parengimas.
Projekto konsorciumą sudaro:
 •  Šefildo Halam universitetas (Didžioji Britanija)
 •  Tbilisio valstybinis universitetas (Gruzija)
 •  Kijevo-Mohyla akademija (Ukraina)
 •  Lublianos universitetas (Slovėnija)
 •  Talino universitetas (Estija)
 •  Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva)

Projektas įgyvendinamas nuo 2009-ųjų sausio mėnesio iki 2012 metų sausio mėnesio.

Projekto tikslinės grupės: aukštojo mokslo institucijos, dėstytojai, studentai, akademikai, socialinio darbo specialistai, socialinio darbo klientai, socialinio darbo srities valstybės tarnautojai ar nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 http://projects.5ci.lt/SocPedagogika/Naujienos/article.im?id=6195