PROJEKTAS ,,BENDRADARBIAVIMO IR KEITIMOSI ŽINIOMIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITYJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“

Projekto įgyvendinimo laikas: 2015 m. Spalio 23 d. – 2016 m. Rugsėjo 30 d.

Projekto partneriai: OPUS Hadsel, Hadsel videregående skole og fagskoles Nordland fylkeskommune (Melbu, Norvegija), ECP International (Reykjavikas, Islandija), VšĮ Marijampolės kolegija.

Projekto tikslas: vystyti dirbančių darbuotojų mokymus ir kompetencijas, suaugusiųjų švietimo srityje gerinti bendradarbiavimo ir žinių keitimosi galimybes tarp pedagogų ir švietimo tiekėjų, didinti jų įgūdžius ir užtikrinti reikiamą viešinimą.

Programa: LT08 “EEA Scholarship Programme”

Priemonė: EEE-LT08-SMM-01-K-02

Projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinį mechanizmą

eea_grants_logos_v_lt_jpg1

 

 

 

 

 

REZULTATAI:

PRAKTINIS VADOVAS: SUAGUSIŲJŲ BENDRADARBIAVIMO GEROSIOS PRAKTIKOS GAIRĖS

EEA GRANTS: PARTNERSHIP FOR CREATION AND PRESERVATION OF VALUES

ELEKTRONINĖS PUBLIKACIJOS:

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI ORGANIZAVIMO YPATUMAI: EFEKTYVIAUSIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS

ŽAIDIMAIS GRĮSTŲ MOKYMOSI METODŲ TAIKYMAS UGDYMO PROCESE: ATVEJO ANALIZĖ