Molėtų vaikų globos namai

DARBĄ ATLIKO

Rasa Kalvaitytė
Jurgita Mikučionytė
Ona Purlienė
Jolita Ruzgienė

Molėtų vaikų globos namuose kartu su Vilniaus pedagoginio universiteto V kurso bendramokslėmis dalyvavau pilietinėje akcijoje „Žalioji oazė – vaikams“ pagal projektą „Pilietis“. Bendravau su pilietinės akcijos dalyviais, dirbau su vaikais gėlyne. Dalyvavau vaikų Gynimo dienos renginyje. Po darbų organizavau ugdytiniams maudynes, įvairius žaidimus, bendravau su vaikais individualiai. Taip pat organizavau parama iš savo darbovietės, todėl turėjau galimybė vaikams padovanoti knygelių, kamuolių, puodukų.

DARBŲ PROGRAMA

1.     Studenčių pasitarimas (2007 m. kovas).
2.     Susitikimas su Molėtų vaikų globos namų ugdytiniais ir vadovybe (2007 m. balandis).
3.     Darbų programa ir jos aptarimas (2007 m. balandžio antroji pusė).
4.     Pirmasis susibėgimas visiems kartu (2007 m. gegužės pradžia).
5.     Problemos paieškos (2007 m. gegužė).
6.     Vaikų supažindinimas su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (2007 m. gegužė).
7.     Lankymasis reikalingose institucijose (2007 m. gegužė).
8.     Laiškų – prašymų rašymas (2007 m. gegužė).
9.     Sraigių rinkimas – papildomos moksleivių lėšos projekto įgyvendinimui (2007 m. gegužė).
10. Darbo įrankių komplektavimas (2007 m. gegužės antroji pusė).
11. Literatūros apie vejos sėjimą, priežiūrą, gėlių persodinimą paieškos ir studijavimas (2007 m. gegužės pabaiga).
12. Darbai senajame gėlyne (2007 m. gegužė – birželis).

  • daugiamečių gėlių persodinimas į kitą vietą;
  • žemės perkasimas;
  • senos gyvatvorės panaikinimas;
  • statybinių atliekų šalinimas;
  • dekoratyvinio medelio ir gėlių sodinimas;
  • žemės lyginimas;
  • vejos sėjimas;
  • žemės volavimas;
  • pasodintų augalų laistymas ir priežiūra.

13.   Pilietinės akcijos „Žalioji oazė – vaikams“ dalyvių pagerbimo šventė (2007 m. rugsėjis).
14.   Straipsnio rašymas į laikraštį „Molėtų žinios“ (2007 m. rugsėjis).

Ši pilietinės akcijos dalis pagal projektą „Pilietis“ įgyvendinta.

Projektas „Pilietis“ tęsiasi:
15.  Pirmasis žolės pjovimas (2008 m. balandis).
16.   Suolelio po dekoratyviniu medeliu iškilmingas pastatymas (2008 m. balandžio pabaiga).
17.   Geriausiojo iš geriausiųjų apdovanojimas (2008 m. gegužė).
18.    Akcijos dalyvių pažymėjimų vaikams įteikimas (2008 m. gegužė).
19.   Pilietinės akcijos „Žalioji oazė – vaikams“ pabaiga (2008 m. birželis).