Stažuotė: Jaunųjų lyderių programa

Jaunųjų lyderių programa yra pagrįsta unikaliu metodu – Projektas PILIETIS. JAV Švietimo ugdymo centro parengtą metodiką aprobavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Metodika sėkmingai taikoma daugiau nei 70 pasaulio šalių.

12 mėn. programos DALYS:
– Mokymasis veikiant (,,learning by doing” metodas);
– Praktinė veikla pagal metodiką ,,Projektas PILIETIS”;
– Viešas įgyvendinto projekto pristatymas ir aptarimas.

Programos metu bus ugdomi dalyvių bendradarbiavimo gebėjimai, formuojamos dalyvavimo, sprendimų priėmimo, bendruomenių telkimo bei atsakingų valdžios ir nevyriausybinių institucijų valdymo kompetencijos.

Programos OBJEKTAS yra viešoji politika, kuri apibrėžiama kaip būdai ir priemonės, kuriomis valstybės valdžia įgyvendina savo pareigas ginti individo teises ir kurti bendrą gerovę sprendžiant problemas.

Pretendentų prašoma iki 2014 m. spalio 3 d. užpildyti registracijos formą:
https://docs.google.com/forms/d/1GtsIMl-3qW2tlwbVFIvcd0BKFbGWs9D9PgnsRDwJ0xg/viewform