Labas EKO

Nacionalinė visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką programa „Labas EKO“ 

Įgyvendinimo laikotarpis:  2011-ųjų balandžio mėnesis – 2013 metų gegužės mėnesis.
Vykdytojas: Vykdytojas – Viešoji įstaiga „INCITY“, partneriai – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Lietuvos jaunimo turizmo centras.

Finansavimo šaltinis: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas: Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai;
Prioriteto priemonė: Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas
Projekto biudžetas: 454.900,00 Lt

Projekto tikslas yra užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, formuojant aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką.

Projektas  skirtas informuoti apie:

 • aplinkos oro kokybę, šiltnamio efektą, oro pernašas;
 • vandens išteklių naudojimą ir vandens kokybės gerinimą;
 • priešgaisrinę miškų apsaugą;
 • biologinę įvairovę;
 • aplinkai palankų gyvenimo būdą;
 • saugomų teritorijų svarbą;
 • vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą;
 • miškingumo didinimo programą ir jos rezultatus.

Projektui įgyvendinti pasitelktos šios veiklos:

 • 65 edukacinio pobūdžio renginių  ir viešų diskusijų skirtinguose šalies savivaldybėse organizavimas.
 • Visuomenės informavimo apie ,,Labas eko“ herojų ,,Žiauriai žalią žiurkėną“ ir  galimybių plėtoti aplinkai  palankų gyvenimo būdą įgyvendinimo kampanijos realizavimas.

Projektą vykdo viešoji įstaiga ,,Incity” kartu su šiais partneriais:

 •  Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu,
 •  Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija,
 •  Lietuvos jaunųjų gamtininkų centru,
 •  Lietuvos jaunimo turizmo centru.

Projektas įgyvendinamas nuo 2011-ųjų balandžio mėnesio iki 2013 metų gegužės mėnesio.

Daugiau apie projektą: www.labaseko.lt