„Socialinis ugdymas“ yra periodinis, recenzuojamas socialinių mokslų žurnalas, skirtas aktualioms socioedukacinėms problemoms aptarti, tyrimams, plėtros darbams, socialinėms inovacijoms, monografijoms, mokslo renginiams pristatyti. Leidinio tikslas – skelbti socialinių mokslų sričių socialinės pedagogikos, vadybos, ekonomikos, sociologijos, komunikacijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, . atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, socialinės politikos, sociokultūriniais klausimais.

 

Daugiau informacijos: info@lduk.lt

Vyriausioji redaktorė / Editor-in-Chief Prof. dr. Giedrė Kvieskienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva / Vytautas Magnus University, Lithuania
Atsakingoji redaktorė / Executive Editor Dr. Giedrė Misiūnienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva / Vytautas Magnus University, Lithuania


Nariai / Members Doc. dr. Sigita Burvytė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva / Vytautas Magnus University, Lithuania Prof. dr. Gerd-Bodo von Carlsburg Heidelbergo edukologijos universitetas, Vokietija / Heidelberg University of Education, Germany Prof. dr. Hanane El Aissi Cadi Ayyad universitetas, Marokas / Cadi Ayyad University, Marocco Doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva / Vytautas Magnus University, Lithuania Prof. Patton Feichter North Park universitetas, JAV / North Park University, USA Prof. dr. Ilzė Ivanova Latvijos universitetas, Latvija / Latvia University, Latvia Dr. Christian Christrup Kjeldsen Orhuso universitetas, Danija / Aarhus University, Denmark Erin Lewis Evansvilio universitetas, JAV / University of Evansville, US Dr. Arvydas Liepuonius Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva / Vytautas Magnus University, Lithuania Prof. dr. Terry Masson Indianos universitetas, JAV / Indiana University, USA Prof. dr. Morten Flate Paulsen Norvegijos technologijos mokslų universitetas, Norvegija / Norwegian University of Technology, Norway Dr. Eszter Salamon Tarptautinė tėvų asociacija / Stichting IPA (Parents International) Dr. Torhild Slåtto Lankstaus švietimo asociacija, Norvegija / Flexible Education association, Norway Dr. Viktorija Stasytytė Lietuvos bankas, Lietuva / Bank of Lithuania, Lithuania Doc. dr. Doyle Stevick Pietų Karolinos universitetas, JAV / University of South Carolina, USA Prof. habil. dr. Alicja Szerląg Vroclavo universitetas, Lenkija / University of Wrocław, Poland Prof. dr. Volker Then Heidelbergo universitetas, Vokietija / Heidelberg University of Education, Germany Prof. dr. Michel Vandenbroeck Gento universitetas, Belgija / Ghent University, Belgium Prof. dr. Wiel Veugelers Humanistinių studijų universitetas, Olandija / University of Humanistic Studies Utrecht, Netherlands Dr. Charles S. White Socialinių mokslų švietimo konsorciumas, JAV / Social Science Education Consortium, Inc., USA