Jaunimo įgalinimas visuomenėje (EYIS)

Trukmė: 2023.06.01 – 2023.12.31

Tikslai:

  1. Stiprinti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos gebėjimus ginti ir skatinti ES teises bei vertybes, prisidedant prie Europos Piliečių Veiklos Tarnybos (ECAS) nustatytų Piliečių Teisių ir Europos Demokratijos tikslų.
  2. Sustiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje per savanoriškos mentorystės programos, mokymų ir tinklo renginių įgyvendinimą. Tai pagerins aplinką NVO ir teisių gynėjams, tuo pačiu padidindama jų dalyvavimą politikos ir sprendimų priėmimo procesuose su vietos, regionų ir nacionalinėmis vyriausybėmis.
  3. Kelti piliečių sąmoningumą apie ES teises ir vertybes bei skatinti stiprintą regioninę bendradarbiavimą pilietinėje visuomenėje.

Laukiami projekto rezultatai:

  1. Mentorystės programa: Sukursime mentorystės sistemą, jungiančią patyrusius aktyvistus su jaunaisiais savanoriais, skatinančią pilietinį dalyvavimą.
  2. Nuotoliniai mokymai: Organizuojami nuotoliniai mokymai – vienas skirtas projektų stebėjimui ir vertinimui, kitas – advokacinėms strategijoms kurti.
  3. Gynimo strategija: Skatins bendruomenes teikti viešąsias paslaugas pažeidžiamiems vaikams.

Tikslinės EYIS projekto grupės: pažeidžiami vaikai ir jaunimas (įskaitant mokyklų nebaigusių ir NEET grupės narius).

Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Europos piliečių veiksmų tarnyba (angl. European Citizen Action Service) pagal EURECA 2023 (Europos pilietiškumo akceleratorius), bendrai finansuojamas iš Pilietybės, lygybės, teisių ir vertybių fondo Europos Sąjungos programa (CERV).