DIS-cover programa: ugdymo ištekliai švietimo, socialiniams darbuotojams

Šiame leidinyje pateikiamas trumpas įvadas apie programos taikymo galimybes ugdymo įstaigose, vaikų dienos centruose, pateikiami pagrindiniai darbo su vaikais bei jaunimu prinicpai.
Šiame leidinyje pateikiamas programos DIS-cover pirmasis žingsnis. Čia socialiniai darbuotojai, pedagogai, jaunimo darbuotojai ras veiklos pasiūlymą, kuris labiausiai pasiteisino telkiant vaikus į komandą. Veiklos pasiūlymas tinkamas skirtingo amžiaus vaikams, mišrioms grupėms, jaunesnio bei vyresnio amžiaus jaunuoliams.

Programos DIS-cover vaikų bei jaunimo apklausos forma

Šioje nuorodoje pateikiama DIS-cover programos apklausos forma, kuri gali padėti daugiau sužinoti apie vaikų, jaunimo grupės turimas pilietinio dalyvavimo nuostatas, žinias. Apklausos forma rengta orientuojantis į mišraus amžiaus vaikų, jaunimo grupes, lankančias vaikų dienos centrus.

Šiame leidinyje pateikiami DIS-cover programos du žingsniai, su žaidybiniais veiklų pasiūlymais bendruomenės, bendruomenės problemų, aktyvaus piliečio sąvokų perteikimui mišrioms vaikų ir jaunuolių grupėms. Šiuose žingsniuose vaikai kviečiami panagrinėti tai, ką jie žino apie savo seniūniją ir bendruomenės problemas ir išsirenka vieną, dvi problemas, kurias norėtų tyrinėti, imituojant balsavimo procedūrą.
Šiame leidinyje pateikiami Trys DIS-cover pabaigos žingsniai. Pateikiamas veiklos pasiūlymas, kuris įtraukė skirtingo amžiaus vaikų grupes, medijų raštingumo tema, supažindinant jaunimą su dezinformacijos sąvoka. Taip pat pateikiami išsikeltos problemos tyrimo bei jo pateikimo ir pristatymo pagrinidniai etapai. Paskutinieji žingsniai skirti parengti 4-ių dalių stendą su šiomis dalimis:
Problema, Sprendimo būdai, Grupės pasiūlymas, Veiksmų planas.
Pasiskirstę į keturias grupes kiekvieną šią dalį parengia vaikai analizuodami surinktą medžiagą iš savo pasirinktų šaltinių.
Taip pat eigoje susegamas dokumentų visumos rinkinys – tai vaikų parengtas tvarkingas surinktos medžiagos sąvadas, tiriant problemą (piešiniai, apklausos, tekstai ir pan.).
Vaikams, kurie sunkiau įsitraukia, vietoje siūlomo stendo galima pasiūlyti parengti problemos reklaminį stendą, kuriame jie kūrybiškai perteiktų, nupieštų išsirinktą problemą ir jos sprendimą.