Europos rinkimų distopija

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija 2023 m. dalyvvauja „Europos Rinkimų Distopija“ projekte, kurį organizuoja ECAS. Ši iniciatyva apima  27 ES narių valstybių dalyvavimą pasitelkiant minios išteklius ir skatina ES piliečius dalyvauti diskusijose, susijusiose su „Europos Rinkimų Distopijos“ sąvoka.

Pagrindinis „Europos Rinkimų Distopijos“ projekto tikslas yra spręsti atstovaujamosios demokratijos iššūkius, įtraukiant ES piliečius per inovatyvius ir dalyvavimo būdus. Sutelktinių išteklių panaudojimo tikslas yra skatinti kolektyvinį apmąstymą tarp piliečių visoje Europoje, siekiant iš anksto numatyti galimas pavojingas demokratines scenarijus, kurie gali iškilti iš 2024 m. Europos Parlamento rinkimų.

Sutelktinių išteklių panaudojimo pagrindu vykstančio proceso rezultatai bus surašyti galutiniame pranešime, kuriame bus pateiktos rekomendacijos Europos Parlamento rinkimams ir platesnei Europos Parlamento veiklos struktūrai gerinti. Šios rekomendacijos bus pateiktos ES institucijoms, taip pat esamiems ir būsimiems Europos Parlamento nariams (EPN), gerokai anksčiau nei 2024 m. Europos Parlamento rinkimai.