Įveikime skaitmeninius barjerus kitus

Pareiškėjas: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024 – 2025 m.

Finansavimo suma: 41586 Eur. Sutartis 2-JVAŽ06432/2023.

Projekto tikslas: ugdyti vyresnio amžiaus asmenų gebėjimus IT technologijų srityje, skatinant jaunimo savanorystę ir kartų bendradarbiavimą Vilniaus m. ir Trakų raj. savivaldybėse.

Uždaviniai:

1. Apmokyti jaunimą kaip bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėmis, kaip ugdyti gebėjimus technologijų srityje, kaip juos pamokyti, padėti.

2. Suorganizuoti grupinius vyresnio amžiaus žmonių medijų ir informaacinio raštingumo mokymus, dalyvaujant jaunimui.

3. Suorganizuoti vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo 6 bendrus renginius ir baigiamąją konferenciją  ,,Įveikime skaitmeninius barjerus kartu”.

4. Suorganizuoti baigiamąją konferenciją.

Veiklos:

  •  Kompiuterinės įrangos grupiniams medijų ir informacinio raštingumo mokymams įsigyjimas.
  •  Savanorių (jaunimo) mokymai.
  •  Grupiniai kompiuterinio raštingumo mokymai.
  •  Bendri jaunimo ir senjorų renginiai.
  •  Baigiamoji konferenciija „Įveikime skaitmeninius barjerus kartu”.
  •  Viešinimas.

Partneriai: VŠĮ ,,Atsigręžk į vaikus”, VŠĮ ,,Išminties erdvės”, Lietuvos vaikų fondas.