Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis: DI4All

DI4All

Trukmė: 2022-01-03 – 2024-03-01

Projekto nr.: KA210-SCH-9A665E38


Tikslai:

  1. Stiprinti bendrąsias jaunuolių kompetencijas, įgūdžius bei mokymosi rezultatus mokykloje, skatinant mokymo kokybės gerinimą, inovacijas ir skaitmeninę įtrauktį švietime.
  2. Stiprinti pedagogų kompetencijas, didinant skaitmeninę įtrauktį švietime ir spręsti dezinformacijos problemą, skatinant mokytojų švietimą ir mokymąsi.

Laukiami rezultatai:

  • Skaitmeninės įtraukties diegimo instruktorių mokymai, parengti naudojant išanalizuotą gerąją mokytojų ir instruktorių praktiką skaitmeninės įtraukties srityje.
  • Parengtas vadovas pedagogams, kartu su projekto intelektine medžiaga.
  • Geriausios praktikos ir atvejų analizės tyrimas: – Internetinis konkursas mokykloms, skirtas pristatyti geriausią visų besimokančiųjų skaitmeninės įtraukties patirtį.
  • Baigiamasis seminaras.

Tikslinės DI4All projekto grupės: mokiniai, mokyklų darbuotojai, mokyklos, kiti švietimo teikėjai, viešosios įstaigos, nacionalinės agentūros.
Projektą koordinuoja: Ossiannilssono atvirojo mokymosi internete (QOOL) konsultacinė įmonė (Lundas, Švedija). Projekto partneris: Lietuvos demokratijos kolegija (Vilnius, Lietuva).

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.