PROJEKTAS „SAVIŽUDYBĖS RIZIKOS MAŽINIMAS PER EDUKACIJĄ“

DALYVAUKITE KONFERENCIJOJE

Conference S

Projekto įgyvendinimo laikas: 2015 m. rugsėjo mėn. ­- 2017 m. rugsėjo mėn.

Projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, edukacijos bendruomenė „Imanta“ (Latvija), Estijos–Švedijos psichinės sveikatos ir suicidologijos institutas (Estija) ir Karolinska instituto Nacionalinis savižudybių tyrimo ir psichinės sveikatos prevencijos centras (Švedija).

Projekto tikslas: sukurti bendradarbiavimą tarp institucijų, atliekančių mokslinius tyrimus, bei į visuomenę orientuotų organizacijų, kurios vadovautųsi identifikuojant ir vertinant savižudybių riziką, keičiantis žiniomis ir gerąja patirtimi, kuriant gaires mokymo medžiagai ir mokymo programas suinteresuotų šalių ­ partnerių atstovams (mokytojams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, politikams ir tėvams), sukuriant interaktyvią mainų platformą rekomendacijas ir informaciją sklaidai įvairioms socialinėms grupėms.

Projekto numeris: NPAD­2015/10279.

Projektą iš dalies finansuoja:

Nordplus adult