Tyrimai

Lietuvos edukologijos universitetas atliko galimybių studiją  – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos plėtra įgyvendinant socialinės klasterystės strategiją.

Parengta Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos plėtros, įgyvendinant socialinės klasterystės strategiją, galimybių studija, tokiu būdu plėtojant ūkio konkurencingumą ir ekonomikos augimą:

1. Ištirta esama situacija, identifikuojant bei įvertinant kontekstą socialinės klasterystės strategijos plėtoti.

2. Adaptuota veiklos tyrimo dalyvaujant strategiją, siekiant plėtoti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos socialinę klasterystę.

3. Parengta ir pilotuota tyrimo metodologiją.

4. Įgyvendintas veiklos tyrimą dalyvaujant, atskleidžiant bei įvertinant Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos galimybes įtvirtinti praktikoje socialinę klasterystę.

Lietuvos edukologijos universiteto atliko galimybių studiją Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai parengta, įgyvendinant VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektus, skirtus inovacinei veiklai pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams. Projektai iš dalies finansuojami iš Europos regioninės plėtros fond pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto  ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „INOČEKIAI LT”, uždavinį „padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje”.