Projektas PILIETIS

Projekto pavadinimas: „Projektas PILIETIS”(„CIVITAS International: Project CITIZEN”)

Projekto įgyvendinimo laikas: 2000-2010 (Projektas PILIETIS”), 2008-2009 (,,Ateities pilietis”)

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija veiklą pagal JAV Švietimo ugdymo centro metodiką ,,projektas PILIETIS“ Lietuvoje organizuoja nuo 1997 metų. Nuo 2008 metų šis projektas vadinamas „Ateities pilietis“. Projektas vykdomas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis įtraukia tris veiklos kryptis: metodikos ,,projektas PILIETIS“ lektorių ir koordinatorių rengimą, visuomeninį ir pilietinį aktyvumo skatinimą bendruomenėse metodikos ,,projektas PILIETIS“ pagrindu, sprendžiant pilietines ir bendruomenines problemas bei viešą problemų sprendimų pristatymą konkrečioje institucijoje bei Seime.

Projekto ,,Ateities pilietis” tikslas – ugdyti brandžią pilietinę visuomenę ir pilietinę savimonę, formuojant atsakingus bei aktyvius piliečius ir siekiant padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams.

Įgyvendinant projektą siekiama:

• Sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi bei konsultuotis pilietinio ugdymo temomis, panaudojant metodiką ,,projektas PILIETIS“.
• Suteikti galimybę identifikuoti bei ieškoti pilietinių ir bendruomeninių problemos sprendimo būdų;
• Ugdyti gebėjimus iškelti ir suformuluoti vietos gyventojams svarbią problemą, ieškoti informacijos apie tai, kas ir kaip mėgina ją spręsti bei pateikti savo siūlymus sprendimų priėmėjams, įgalinant viešąją politiką.

Projekto ,‚Ateities pilietis“ rezultatai:

  • Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija bendradarbiaudama su Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu sudarė galimybę išbandyti metodiką ,,projektas PILIETIS“ 120-iai asmenų, kurie galėjo šias kompetencijas praktiškai pritaikyti organizuojant projektus.
  • 2011 metais sausio 20 dieną Seime Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu surengė kasmetinę „Ateities pilietis“ konferenciją, kurioje dalyvavo apie 300 vaikų, jaunimo ir mokytojų.

Projekto etapai / Projekto veiklos Molėtuose, Anykščiuose, Utenoje I, Utenoje II, / Stovykla

Projektas finansuotas: