III etapas

III ETAPAS. IEŠKOME INFORMACIJOS APIE PASIRINKTĄ PROBLEMĄ

III etapo tikslas

Dabar, kai jūsų klasė pasirinko problemą, turėtumėt nuspręsti, kur ieškoti papildomos informacijos. Paaiškės, kad vieni informacijos šaltiniai geresni už kitus. Pavyzdžiui, jei pasirinkote aplinkos apsaugos problemą, bendruomenėje atsiras žmonių ar grupių, apie tai žinančių daugiau nei kiti.

Pasiskirstę grupėmis turėtumėte surinkti kuo įvairesnės informacijos apie tiriamą problemą ir apie tai, kaip siūloma ją spręsti.

A. Diskusija klasėje

Numatome informacijos šaltinius

Toliau pateikiamas įvairių naudingų informacijos šaltinių sąrašas. Perskaitykite jį ir aptarkite. Nuspręskite, kokiais šaltiniais naudositės. Tada pasidalykite į tyrimų grupes.

Kiekviena tyrimų grupė surinks informaciją iš vieno čia įrašyto ar jūsų pačių nurodyto šaltinio. Gautą informaciją užrašykite atitinkamuose Darbo sąsiuvinio skyriuose. Pasinaudokite vadovėlio prieduose pateikta informacija apie įvairius šaltinius ir kaip juos surasti.

Jūsų tyrimų grupei gali padėti suaugę savanoriai pagalbininkai, bet jie neturi už jus atlikti šio darbo. Visą surinktą informaciją išsaugokite; ją panaudosite rengdami projekto dokumentų visumą.

Į pamoką galite pakviesti žmonių, kurie pasidalytų žiniomis apie tiriamą problemą.

Informacijos šaltinių pavyzdžiai

1. BIBLIOTEKOS. Jūsų bendruomenės mokyklų, viešosiose, universitetų ar technikumų bibliotekose yra laikraščių ir kitų spaudinių, kuriuose rašoma apie jus dominančią problemą. Bibliotekų darbuotojai padės surasti reikalingus straipsnius. Čia dažniausiai už nedidelį mokestį galima padaryti reikalingos informacijos kopiją, praversiančios rengiant dokumentų visumą.

2. LAIKRAŠČIŲ REDAKCIJOS. Jei jūsų bendruomenėje yra laikraščių redakcijos ar jų atstovai, galite pamėginti kreiptis į juos. Žurnalistai renka informaciją apie bendruomenės problemas ir apie tai, kaip valdžia jas sprendžia. Redakcijos ir žurnalistai galėtų pateikti iškarpų apie jus dominančią problemą, už nedidelį mokestį galbūt duoti nuotraukų.

3. MOKSLININKAI. Mokslo įstaigų darbuotojai ir universitetų dėstytojai gali būti jūsų tiriamos problemos žinovai. Savo miesto (rajono) telefonų knygoje turėtumėte rasti netoli esančių universitetų ar mokslo įstaigų telefonus. Ten paskambinus, turėtų patarti, į kuriuos dėstytojus ar mokslininkus kreiptis pagalbos. Taip pat galite pamėginti kreiptis į valstybės tarnautojus rengiančios įstaigos dėstytojus, jei tokia įstaiga jūsų bendruomenėje yra.

4. TEISININKAI. Dauguma teisininkų yra savo profesinių organizacijų nariai. Šios organizacijos kartais teikia viešas nemokamas paslaugas. Be to, esama teisinės konsultacijos skyrių prie savivaldybių ar kitų valstybinių įstaigų. Teisininkai yra puikūs informacijos šaltiniai. Paklauskite direktoriaus, ar tarp mokyklos moksleivių nėra tokių, kurių tėvai teisininkai. Telefonų knygoje pamėginkite rasti nemokamos  teisinės konsultacijos kabinetą.

5. BENDRUOMENĖS ORGANIZACIJOS IR KITOS INTERESŲ GRUPĖS. Daug žmonių grupių domisi bendruomenės ir šalies problemomis. Jos vadinamos interesų grupėmis. Kai kurios iš jų veikia jūsų mieste ar rajone. Telefonų knygoje jos vadinamos sąjungomis, asociacijomis, visuomeninėmis organizacijomis, draugijomis. Pamėginkite surasti tas grupes. Galbūt atliekant pirmąją namų užduotį, pavyko sužinoti, kokios organizacijos domisi jūsų tiriama problema. Mokytojas ar suaugęs pagalbininkas gali padėti paskambinti ar laišku šių žmonių paprašyti informacijos.

6. ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI. Jūsų atstovai vietos savivaldoje ir Lietuvos Respublikos Seime privalo pastebėti problemas ir siūlyti, kaip jas spręsti. Jūsų atstovas Seime taip pat turi priimamąjį jūsų mieste ar rajone. Jo adresą ir telefoną galite sužinoti savivaldybėje ar informaciniame leidinyje. Ten dirbantys žmonės padeda piliečiams gauti informacijos apie juos dominančias bendruomenės, regiono ar šalies problemas. Jūsų atstovas Seime galbūt galėtų gauti informacijos santraukų apie jus dominančią problemą iš Seimo Sekretoriato.

7. VALSTYBĖS VALDYMO ĮSTAIGOS. Savivaldybės, apskrities ar šalies vykdomosios valdžios įstaigose dirbantys žmonės, tikriausiai žino ir sprendžia jūsų tiriamą problemą. Šių įstaigų darbuotojai gali suteikti naudingos informacijos apie problemą ar apie tai, kaip valdžia ją sprendžia. Pavyzdžiui, savivaldybėje gali būti sveikatos apsaugos ar gamtosaugos skyriai.

B. Patarimai, kaip gauti informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus

Daugelis žmonių, dirbančių įstaigose, į kurias jums teks kreiptis, yra labai užsiėmę. Laikydamiesi čia pateikiamų patarimų, prašydami informacijos šioms įstaigoms ir žmonėms nesuteiksite per daug rūpesčių.

1. Į biblioteką ar kitą įstaigą, kurioje tikitės rasti spausdintos informacijos, eikite po vieną ar mažomis grupėmis.

2. Jei ieškote informacijos telefonu, šią užduotį (paskambinti į konkrečią įstaigą) skirkite tik vienam moksleiviui. Svarbu, kad tai atliekantis moksleivis tiksliai užrašytų informaciją, kurią gauna į telefonu pateiktus klausimus.

3. Jei norite susitarti dėl susitikimo ir pokalbių, tik vienas moksleivis turi skambinti konkrečiam žmogui ar organizacijai. Į susitikimą gali ateiti nedidelė moksleivių grupė, dalyvaujanti pokalbyje.

4. Jei laišku prašote informacijos, kiekvienai įstaigai ar asmeniui pasiųskite tik vieną laišką, kurį parašys vienas ar keli moksleiviai drauge. Jei į siunčiamą laišką įdėsite tuščią, jums adresuotą voką su pašto ženklu, tai padės sulaukti atsakymo.

C. Namų užduotis

Pasirinktos bendruomenės problemos tyrimas

Klasėje nusprendėte, iš kokių šaltinių mėginsite gauti informacijos, ir pasidalijote į tyrimų grupes. Kiekviena grupė rinks informaciją iš skirtingų šaltinių.

Kreipdamasis į vieną iš anksčiau aprašytų šaltinių, pirmiausia prisistatyk, tada paaiškink, kodėl kreipiesi, koks užduoties tikslas. Toliau patariame, ką reikia sakyti prisistatant, nesvarbu, ar kreipiesi laišku, ar žodžiu.