Projektas DI4ALL – Tarptautinėje atvirojo mokymosi savaitėje

  • paskelbė

Mokslo asociacija – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija kartu su Švedijos partneriu – ,,Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy“ šiemet kovo 8 d. pristatė vykdomą projektą „Digital Inclusion for all Learners“ (DI4ALL arba ,,Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis“ – liet. kalb.) Tarptautinėje atvirojo mokymosi savaitėje.

,,Skaitmeninė įtrauktis šiandieniniame pasaulyje tapo būtinybė. Dėl sparčiai besivystančių technologijų pažangos ir COVID-19 pandemijos skaitmeninis švietimas tapo svarbia švietimo sektoriaus sudedamąja dalimi“, – sakė projektą koordinuojančios QOOL vadovė prof. Ebba Ossiannilsson.

DI4ALL yra ,,Erasmus+“ projektas, skirtas skaitmeninei įtraukčiai į švietimą stiprinti, vykdomas 2022-2023 metais (projekto numeris: 2021-2-SE01-KA210- SCH -000050728).

DI4ALL siekiama pagerinti pagrindines jaunuolių kompetencijas, įgūdžius ir mokymosi rezultatus mokyklose, skatinant kokybės gerinimą, inovacijų tobulėjimą švietimo lygmeniu ir įtraukiant skaitmeninę įtrauktį. Be to, projektu siekiama stiprinti mokytojų ir pedagogų kompetencijas skatinti skaitmeninę įtrauktį ir kovoti su dezinformacija per švietimą ir mokymą.

Projekto tikslinės grupės yra mokiniai, mokyklų darbuotojai, mokyklos, kiti švietimo teikėjai, viešosios įstaigos ir nacionalinės agentūros. Siekdama savo tikslų, DI4ALL vykdys keletą veiklų, įskaitant skaitmeninės įtraukties diegimo instruktorių mokymus, gido pedagogams kūrimą, geriausios praktikos ir atvejų analizės tyrimą bei konkursą, skirtą mokykloms pristatyti savo geriausią patirtį skaitmeninėje srityje. Projekto pabaigoje bus organizuojamas baigiamasis seminaras.

DI4ALL atitinka strateginius ,,Eramus+“ ir ,,Digital Education Action Plan“ (2021–2027 m.) prioritetus. Pastaroji programa siekiama remti efektyvios skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimą ir stiprinti skaitmeninių įgūdžių bei kompetencijų ugdymą visais visuomenės lygiais. Be to, projekte pirmenybė teikiama aktyviam pilietiškumui, įtraukčiai ir įvairovei bei ekologiškam tvarumui.

Apibendrinant, DI4ALL yra savalaikis projektas, skirtas skaitmeninei įtraukčiai į švietimą didinti. Projektas savo veikla prisideda prie efektyvaus skaitmeninio ugdymo ekosistemos kūrimo ir sustiprins skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų ugdymą visuose visuomenės lygiuose. Projekto dėmesys aktyviam pilietiškumui, įtraukčiai ir įvairovei bei ekologiškam tvarumui taip pat pabrėžia jo svarbą šiandieniniame pasaulyje.

Tarptautinė atviro mokymosi savaitė yra kasmetinis renginys, skirtas atverti švietimo galimybes ir transformuoti mokymąsi visame pasaulyje.  

www.lduk.lt informacija