Socialinės apsaugos ministerija ketina aktyviau mažinti skurdą

  • paskelbė

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovai, susitikę su socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskienė, aptarė skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prioritetus bei galimas bendradarbiavimo galimybes.

Pasak Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos narės ir Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto profesorės Giedrės Kvieskienės, ministerijos įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas vaidina ypatingai svarbų vaidmenį, užtikrinant efektyvią socialinę partnerystę skurdo mažinimo srityje.

Susitikimo metu taip pat diskutuota apie apie Nacionalinės skurdo mažinimo strategijos rengimą, nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį, socialinių darbuotojų padėties gerinimą, savanorystės skatinimą, piniginės socialinės paramos tobulinimą bei kitų efektyvių ir inovatyvių priemonių paiešką, informavo Socialinės apsaugos ministerija.

Lietuva, dalyvaudama strategijoje ,,Europa 2020“ įvardintų tikslų įgyvendinime, prisiėmė įsipareigojimą iki 2020 m. sumažinti skurdą ar socialinę atskirtį patiriančių žmonių skaičių nuo 984 tūkst. iki 814 tūkst. (170 tūkst.).

27 valstybės narės įsipareigojo parengti Nacionalines reformų programas, kuriose būtų įvardinti siekiami tikslai, išskirtos prioritetinės kryptys, įvardintos problemos ir priemonės šioms problemoms spręsti. Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą koordinuoja Ūkio ministerija.

Socialinės įtraukties skatinimo ir kovos su skurdu sritis numatyta kaip viena pagrindinių 2014-2020 m. struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu.

Susitikimo metu taip pat pristatytos pagrindinės 2013 m. priemonės, padėsiančios kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi.

www.lduk.lt informacija