Skaitmeninės įtraukties mokymai Vilniaus Paslaugų Verslo Profesiniame Mokymo Centre

  • paskelbė

2023 m. birželio 2 d. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) surengė mokymus Vilniaus Paslaugų Verslo Profesinio Mokymo Centre. Šie mokymai buvo skirti jaunimui, suteikiant jiems galimybę susipažinti su dabartine darbo rinka ir įvertinti savo kompetencijas.

Mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija įgyvendina projektą „Skaitmeninė įtrauktis vaikams“, kurio tikslas yra plėtoti vaikų ir jaunimo socialinius įgūdžius. Šis projektas remiasi Švedijos organizacijos – Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy – koordinuojamo projekto „Digital Inclusion for all Learners (DI4All)“ gerąja patirtimi.

Projekto rezultatai siekia suteikti vaikams ir jaunimui galimybę pagerinti savo skaitmenines kompetencijas ir įgūdžius. Projektui dalyvaujantys jaunuoliai bus skatinami atlikti praktines užduotis, kurios padės jiems geriau įsisąmoninti naujus įgūdžius. Projekto tikslas yra gerinti mokymosi kokybę ir įgalinti jaunus žmones sėkmingai kurti savo ateities vizijas skaitmeninėje erdvėje. Be to, siekiama pagerinti jaunuolių pagrindines kompetencijas, įgūdžius ir mokymosi rezultatus mokyklose, skatinant kokybės gerinimą ir inovacijų tobulėjimą švietimo lygmeniu bei integruojant skaitmeninę įtrauktį.

www.lduk.lt informacija