DI4ALL PROJEKTO PUBLIKACIJOJE – SKAITMENINĖS ĮTRAUKTIES KRYPTYS ŠVIETIME

  • paskelbė

Konferencijos „EDEN Digital Learning Europe“ medžiagos leidinyje „Shaping the Digital Transformation of the Education Ecosystem in Europe“ pristatyta publikacija tema DIGITAL INCLUSION FOR ALL (DI4ALL), kurią parengė prof. dr. Ebba Ossiannilsson, Švedijos atviro, lankstaus ir nuotolinio švietimo asociacijos profesorė; Tarptautinės lankstaus ir nuotolinio mokymo tarybos narė (Švedija) ir dr. Eglė Celiešienė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija. 

Straipsniai, pristatyti konferencijos metu ar tiriamųjų seminarų sesijose buvo atrinkti ir publikuoti leidinyje, kuris yra vertingas išteklis profesinei bendruomenei. EDEN konferencijos yra pagrindiniai akademiniai ir profesiniai renginiai Europoje, skatinantys naujų mokslo žinių kūrimą, profesinės bednruomenės augimą ir tarptautinį keitimąsi patirtimi.  Siekdama patenkinti įvairius poreikius, EDEN organizuoja metines konferencijas bei teminius tyrimų seminarus.

2022 m. birželio 20-22 hibridiniu būdu vyko metinė „EDEN Digital Learning Europe“ konferencija, kurios metu srities specialistams buvo suteikta erdvė tyrinėti problemas ir įžvalgas, kilusias per COVID-19 pandemiją. Skaitmeninė švietimo ekosistema per pastaruosius dvejus metus Europoje patyrė iššūkių, o tuo pačiu inovacijų gausos, – minima konferencijos pranešime. Specialistai, užsiimantys švietimo organizacijų skaitmenine transformacija, konferencijos metu buvo suburti diskusijoms, mokymosi ir geriausios praktikos dalinimuisi internetinio ir nuotolinio mokymo srityje. Šioje konferencijoje buvo pristatyta  Ossiannilssono atvirojo mokymosi internete (QOOL) konsultacinė įmonė (Lundas, Švedija) koordinauojamas bei kartu su Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija įgyvendinamas projektas „Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis: DI4All“.

Publikuotą tesktą galima rasti spaudžiant nuorodą:

https://eden-europe.eu/wp-content/uploads/2022/10/Tallinn-Proceedings-2.pdf

Taip pat tekstą galima rasti EPALE platformoje:

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/skaitmenine-itrauktis-visiems-besimokantiems-di4all

https://epale.ec.europa.eu/en/content/digital-inclusion-all-di4all-0

Dvejų metų projektas 2022-2024 „Skaitmeninė įtrauktis visiems besimokantiems (DI4all)“, finansuojamas pagal ERASMUS+ programą (2021-2-SE01-KA210-SCH -000050728 projektas), kaip gerosios praktikos pavyzdys. Projektą koordinuoja: Ossiannilssono atvirojo mokymosi internete (QOOL) konsultacinė įmonė (Lundas, Švedija). Projekto partneris: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (Vilnius, Lietuva).