Sėkminga tarpkultūrinė komunikacija skatina inovacijas

  • paskelbė

Sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingų kultūrų, subkultūrų, etninių, rasinių ar net socialinių grupių atstovų skatina edukacines inovacijas.

Tai nurodoma daktaro disertacijoje ,,Tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raiška“, kuri viešai bus pristatoma šių metų birželio 29 d., trečiadienį, Vilniaus pedagoginiame universitete.

Disertacijos autorė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė Eglė Kvieskaitė teigė, kad darbe nagrinėta kaip yra susijusios ir kaip pasireiškia tarpkultūrinės komunikacija ir edukacinės inovacijos.

,,Globalizacija ir nuolatinė kaita skatina plačiau nagrinėti tarpkultūrinę komunikaciją, kuri įtraukia bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų, subkultūrų ir socialinių lygių atstovų, bei šiame kontekste dažnai aktualizuojamas inovacijas“, – tikino ji.

Anot E.Kvieskaitės, darbe nagrinėjamos tik edukacinės inovacijos, apie kurias švietimo srities profesionalai turi prieštaringas nuomones. Apklausos rezultatai parodė, kad daugelis respondentų inovacijas vertina teigiamai, tačiau kai kurie negailėjo ir kritikos.

Plačiau susipažinti su disertacijos ,,Tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raiška“ santrauka taip pat galima susipažinti Vilniaus pedagoginiame universitete.