Startuoja mokymai apie skaitmeninę įtrauktį

  • paskelbė

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) kartu su Švedijos „Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy“ parengė nuotolinę tarptautinę mokymų programą „Skaitmeninė įtrauktis visiems“, skirtą mokytojams, mokyklų administracijai bei švietimo pagalbos specialistams. 

Mokymai vyks anglų kalba, numatomas vertimas į lietuvių kalbą. Tarptautinė mokymų programa yra nemokama. Mokymai startuoja: 2023 m. spalio 9 d.

Šios programos tikslas yra skatinti skaitmeninę įtrauktį visuose švietimo etapuose, užtikrinti, kad šiuolaikinės technologijos ir skaitmeniniai įgūdžiai būtų prieinami visiems, nepriklausomai nuo jų socialinės, ekonominės ar geografinės padėties.

Programa yra dalis „Erasmus+“ projekto „Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis“, kuriuo siekiama stiprinti jaunų žmonių kompetencijas, mokymo kokybę ir skaitmeninę įtrauktį švietime. 

Mokymų programa:

  1. Spalio 9 d. 16 val. Programos pristatymas. JT Darnaus vystymosi tikslai.
  2. Spalio 30 d.  16 val. Europos Komisijos ERASMUS+ tikslai. Europos įgūdžių metai.
  3. Lapkričio 20 d. 16 val. Švietimui skirtų skaitmeninių sistemų aptartis.
  4. Gruodžio 4 d. 16 val. Atviriųjų švietimų išteklių rekomendacijos.
  5. Gruodžio 18 d. 16 val. Dirbtinis intelektas (AI) + CHAT GPT.
  6. Sausio 8 d. 16 val. Mokymosi vertinimo metodai ir galimybės.
  7. Sausio 22 d. 16 val.  Kokybiškos atviro lankstaus ir nuotolinio mokymosi internetu sistemos.
  8. Vasario 5 d. 16 val.  Mokymų apibendrinimas, rezultatų aptarimas.

Daugiau informacijos apie projektą: https://epale.ec.europa.eu/lt/content/rugseji-startuos-mokymai-apie-skaitmenine-itraukti