Organizuojamas nacionalinis švietimo lyderystės forumas

  • paskelbė

Šių metų vasario 28 – kovo 1 dienomis (ketvirtadienį – penktadienį) organizuojamas nacionalinis švietimo lyderystės forumas, kuriame dalyvaus švietimo lyderiai iš savivaldybių, mokyklų, įvairių asociacijų bei nevyriausybinių organizacijų, Švietimo ir mokslo ministerijos bei pavaldžių įstaigų, Prezidentūros, Seimo atstovai, universitetų, kolegijų dėstytojai – visi, kuriems rūpi Lietuvos švietimo sistemos ir visuomenės tobulinimas.

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2013 „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“– tai naujai besikurianti tradicija, kasmet subursianti aktyvius švietimo bendruomenės ir visuomenės narius, skatinsianti kalbėtis, dalintis patirtimi bei idėjomis. Švietimo lyderystės forumo idėją subrandino projektas „Lyderių laikas 2“ inspiruotas visuomenėje vykstančių diskusijų apie šalies ateitį Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kūrimo ir įgyvendinimo procese. Juk nuo mūsų – švietimo lyderių – priklauso, ar Lietuva taps sumania, solidaria ir veiklia šalimi.

Forumo programą ir struktūrą padiktavo patys švietimo lyderiai, kėlę klausimus bei siūlę idėjas, kurios buvo apibendrintos į šešias temines sritis:
• Lyderystės samprata: koks yra lyderio identitetas, kokios yra lyderystės apraiškos organizacijoje?
• Lyderių mokymasis: kaip stiprinti mokytojo lyderystę ir kurti lyderystei palankias sąlygas mokykloje?
• Mokinių mokymasis: kaip uždegti mokymuisi kiekvieną mokinį?
• Mokyklos savarankiškumas: kokie žingsniai veda į savarankiškesnę mokyklą?
• Pagalba mokyklai: kaip paskatinti mokyklų tobulėjimą?
• Nacionaliniai švietimo tikslai: ar žinome, kur einame?

Pirmoji forumo diena skirta mokymuisi ir gilesniam pasinėrimui į kiekvieną teminę sritį. Čia vyks atskiri seminarai ar kūrybinės dirbtuvės kiekviena tema ir dalyviai galės pasirinkti juos labiausiai dominančius renginius; antroji diena yra skirta diskusijoms, dalijimuisi patirtimis, bendraminčių paieškai, kūrybinei veiklai, problemų sprendimui. Dviejų dienų darbas bus apibendrintas tolesnių žingsnių planavimu, plėtojant švietimo lyderystę bei asmeninių įsipareigojimų prisiėmimu.

Tikimės, kad kiekvienas Forumo dalyvis gaus naujų idėjų, pagalbos sprendžiant profesines problemas, susiras bendraminčių naujoms idėjoms įgyvendinti, išsakys savo pasiūlymus valstybinės švietimo politikos formuotojams, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro viešosios komunikacijos specialistė Živilė Kleivaitė

Forumą organizuoja projekto „Lyderių laikas 2“ iniciatoriai bei vykdytojai, kiti partneriai: Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybės pažangos taryba, Mokyklų tobulinimo centras, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Švietimo aprūpinimo centras, Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas, bendrovė „Primum Esse“, nacionalinis projektas „Kūrybinės partnerystės“ bei kiti.

www.lduk.lt informacija