NVO vaikams konfederacija stiprina partnerystę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  • paskelbė

Viena didžiausių Lietuvoje nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, vienijančių asociacijų NVO vaikams konfederacijos atstovai, susitikę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos darbuotojais, aptarė Jungtinių Tautų (JT) vaikų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje bei socialines partnerystės galimybes.

Šiemet kovo 5 dieną, antradienį, vykusiame susitikime dalyvavo NVO vaikams konfederacijos atstovai: prof. dr. Giedrė Kvieskienė, med. m. dr. Giedrė Žilinskienė, Elena Urbonienė ir Salvija Rekašiūtė, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) viceministrė Angelė Bajorienė ir SADM administracijos darbuotojais.

Anot NVO vaikams konfederacijos direktorės S.Rekašiūtės, konfederacija siekia socialinės partnerystės su visomis vyriausybės organizacijomis, kuriant vaikams palankią aplinką ir plėtojant pozityviąją socializaciją.

,,Susitikime buvo aptarti su vaiko gerove susiję rezonansiniai įvykiai ir sutarta, kad būtinas sisteminis ir kompetentingas požiūris ir kiekvieno atvejo analizė“, – tikino NVO vaikams konfederacijos direktorė.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Angelė Bajorienė pritarė, kad būtina stiprinti nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą su vyriausybinėmis institucijomis, o tam, NVO vaikams konfederacijos garbės prezidentės prof. G. Kvieskienės teigimu, reikalinga nuolatinė komunikacija, keitimasis informacija ir norminių dokumentų svarstymas kartu.

Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti NVO sektoriui aktualūs klausimai, tokie kaip NVO tinklinių organizacijų finansavimas, veiklos koordinacija tarp nacionalinių ministerijų ir NVO, bendradarbiavimas rengiant strateginius dokumentus, dienos centrų instucionalizacija, NVO, steigiančių darbo vietas rėmimas, socialinės partnerystės skatinimas tinkliniam bendradarbiavimui ir tinkloveiklai.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Angelė Bajorienė susitikime taip pat pažymėjo, kad NVO sektorius yra socialinių iniciatyvų ir naujų socialinių paslaugų iniciatorius, todėl ir valstybinių institucijų bendradarbiavimą būtina plėsti ne tik Vaiko gerovės srityje, bet ir kitose reikšmingose valstybės srityse.

Susitikime bendrai nutarta gerinti socialinę komunikaciją ir skatinti tvaresnius ryšius bendradarbiaujant bei įtraukti nevyriausybinio sektoriaus atstovus svarstant aktualius klausimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamose darbo grupėse.

2005-aisiais įsteigta NVO vaikams konfederacija, vienijanti daugiau nei 70 įvairių organizacijų, dirbančių vaikų gerovės srityje, yra didžiausia vaiko teises ginanti organizacija Lietuvoje.

www.lduk.lt informacija