NVO vaikams konfederacijos valdyba aptarė 2023 metų planus

  • paskelbė

2023 m. balandžio 12 d. NVO vaikams konfederacijos vaikams valdyba aptarė 2023 metų planus. Tarp NVO valdybos narių yra ir Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė dr. Eglė Celiešienė.

Šiemet NVO vaikams konfederacijos numatomos veiklos yra sustiprinti bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis NVO, taip siekdama gerinti viešųjų paslaugų teikimą vaikams ir šeimai. Šio tikslo įgyvendinimui Konfederacija ketina organizuoti mokymus vietos bendruomenių organizacijoms.

Viena iš iniciatyvų yra mokymų organizavimas vietos bendruomenių organizacijoms dėl viešųjų paslaugų plėtros vaikams ir šeimai, kurie bus vykdomi pagal parengtą advokacijos strategiją. Mokymuose planuojama dalyvauti 100 asmenų. Taip pat bus organizuotas kasmetinis forumas vaiko teisių padėties Lietuvoje klausimais Trakuose, kuriame planuojama dalyvauti 70 asmenų.

Kitas svarbus žingsnis yra Konfederacijos bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis Europos socialiniu tinklu (ESN) ir „Child Rights Connect“. Šio bendradarbiavimo metu bus vykdomos mokomosios konsultacijos dėl NVO komentarų rengimo valstybių teikiamoms ataskaitoms valstybėms įgyvendinant vaiko teisių konvenciją. Be to, bus derinamas ir parengtas straipsnis ESN tinklui apie viešųjų paslaugų plėtrą vaikams Lietuvoje.

Konfederacija taip pat tęsia 2022 metais pradėtas nuotolinių konsultacijų ciklą, skirta NVO, teikiančioms paslaugas vaikams ir šeimai, plėtojimui. Taip pat bus organizuojami trys nuotoliniai mokymai Konfederacijos nariams ir kitoms NVO, kurios dirba vaiko gerovės srityje.

Visų šių iniciatyvų tikslas yra skatinti vietos bendruomenių organizacijų aktyvumą ir jų dalyvavimą viešųjų paslaugų teikimo procese. Tikimasi, kad šios iniciatyvos padės pagerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę vaikams ir šeimai Lietuvoje.

www.lduk.lt informacija

Nuotrauka iš pirmojo valdybos posėdžio, kuris vyko 2022 m. spalio 27 d. Kairėje: NVO konfederacijos vaikams valdybos pirmininkė dr. Eglė Celiešienė, konfederacijos direktorė Elena Urbonienė ir konfederacijos narė – Nijolė Butkevičienė.