Mokslo asociacija „Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija“ NVO kasmetiniame forume dalyvauja kartu su VDC „Navininkai“

  • paskelbė

2022 m. rugsėjo mėn. 15 d. mokslo asociacija „Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija“, kartu su asociacijos filialu Vaikų dienos centru „Navininkai“ dalyvauja asociacijos „NVO vaikams konfederacija“ organizuojamame kasmetiniame nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valstybinių institucijų forume, kurio tema „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: aktualijos ir lūkesčiai?“.

Forumas yra skirtas aptarti valstybės vykdomą vaiko gerovės politiką, aktualius iššūkius, naujienas ir ateities vizijas. Forume dalyauja atsakingi valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, formuojantys vaiko gerovės politiką savivaldybių lygmenyje, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, kiti specialistai ir NVO atstovai, dirbantys vaiko gerovės srityje.


Asociacija „NVO vaikams konfederacija“, būdama didžiausia skėtine organizacija Lietuvoje, kuri jungia su vaikais ir vaikams dirbančias nevyriausybines organizacijas, aktyviai dalyvauja Lietuvoje vykstančiame institucinės globos pertvarkos procese, kuriuo siekiama atsisakyti institucinės vaikų globos ir kurti lanksčią, gebančią laiku reaguoti bendruomeninių paslaugų, palaikymo ir paramos sistemą visoms šeimoms, auginančioms vaikus. Renginio metu pranešimus skaitys valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, akcentuodami vaiko gerovės sistemos pokyčius ir teikdami įžvalgas dėl sėkmingos sistemos veikimo.