Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija tęsia skaitmeninės įtraukties mokymų ciklą mokytojams

  • paskelbė

Pilietines ir demokratines iniciatyvas beveik 30 metų vykdanti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) kartu su Švedijos partneriu ekspertais „Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy“ 2024 m. sausio 22 d. pristatys „Erasmus+“ projekto „Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis: DI4ALL mokymus skirtus mokytojams, pavadinimu ,,Kokybiškos atviro lankstaus ir nuotolinio mokymosi internetu sistemos”.

Projektas DI4ALL, siekia padidinti skaitmeninę įtrauktį visuose švietimo etapuose. Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti, kad šiuolaikinės technologijos ir skaitmeniniai įgūdžiai būtų prieinami visiems, nepriklausomai nuo jų socialinės, ekonominės ar geografinės padėties. Tai yra labai svarbu siekiant lygybės ir galimybių visiems mokymuisi.

Projekto mokymų ciklas sudarytas iš 8 paskaitų, skirtų mokytojams. Per šias paskaitas nagrinėjamos įvairios temos, susijusios su atviru, lankščiu ir nuotoliniu mokymusi internetu. Mokymai bus naudingi mokytojams, siekiantiems geriau suprasti ir taikyti skaitmenines technologijas savo mokymo metodikoje.

„Erasmus+“ projekto „Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis“ dalis, kuriai priklauso šis mokymų ciklas, yra orientuota į jaunų žmonių kompetencijų stiprinimą, mokymo kokybės gerinimą ir skaitmeninę įtrauktį švietime. Projekto tikslas – sukurti sąlygas, kad kiekvienas jaunas žmogus galėtų pilnavertiškai dalyvauti šiuolaikinėje visuomenėje, turėdamas reikiamus skaitmeninius įgūdžius.

Ši iniciatyva yra svarbus žingsnis į priekį švietimo srityje Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad šiuolaikinės technologijos taptų prieinamos ir naudingos visiems mokytojams ir mokiniams.