Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija skatins pilietiškumą ir demokratiją Europoje

  • paskelbė

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) kartu su Europos piliečių veiksmų tarnyba (angl. „The European Citizen Action Service“) šiemet vykdys iniciatyvą, skirtą skatinti pilietiškumą ir demokratiją Europoje.

Šios veiklos bus vykdomos, įgyvendinant Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos projektą „Jaunimo įgalinimas visuomenėje“, kuris yra tarptautinio projekto ,,Europos pilietiškumo akceleratorius“ dalis, (angl. EURECA (European Citizenship Accelerator Framework Agreement).

Planuojamos veiklos Lietuvoje įtrauks diskusijas ir seminarus Europos teisių ir vertybių tematikomis, taip pat plėtojant regioninį pilietinės visuomenės bendradarbiavimą.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos bendros veiklos kartu su Europos piliečių veiksmų tarnyba (ECAS) prisidės plėtojant ir stiprinant pilietiškumo idėjas Europoje. Parama šiai veiklai skiriama iš Europos Sąjungos pilietiškumo, lygybės, teisių ir vertybių programaos.

Šių metų birželio 19 d. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos projekto koordinatorė Neda Monstytė dalyvavo ECAS dotacijos gavėjų iš devynių Europos Sąjungos šalių pirmajame susitikime Briuselyje. Jame buvo aptariamos aktualios temos, tokios kaip jaunimo įtraukimas, dezinformacijos slopinimas bei interneto saugumas bei pristatytos „EURECA“ 2023 metų tikslai – stiprinti piliečių teises ir remti demokratiją Europoje.

Šiemet LDUK įsitraukė į ECAS veiklas, siekiant prisidėti prie svarbių pilietiškumo ir demokratijos tikslų, užtikrinant Europos Sąjungos vertybių sklaidą ir stiprinant bendradarbiavimą visoje Europoje. Tokiu būdu Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija prisiima aktyvią vaidmenį skatindama pilietiškumo augimą Europoje bei demokratijos stiprinimą, imdamasi veiksmų link stipresnės ir vieningesnės Europos ateities.

www.lduk.lt informacija

Pirmasis dotacijos gavėjų susitikimas Briuselyje