LDUK organizavo seminarų sesiją savanorystės tema

  • paskelbė

Pilietines ir demokratinės idėjas plėtojanti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, siekdama plačiau pristatyti savanorystės galimybes, organizavo seminarų sesiją, skirtą nevyriausybinio sektoriaus atstovams.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos tyrėja dr. Eglė Celiešienė pažymi, kad savanorystė yra neatsiejama nevyriausybinių organizacijų (NVO) sėkmės formuotoja.

,,Savanorystė nėra vien tik atskiras veiksmas ar veiklos dalis. Tai – variklis, skatinantis vidinį bendravimą organizacijoje ir už jos ribų. Labai svarbu į NVO veiklą įtraukti savanorius. Tai ne tik leidžia siekti bendrų tikslų, bet ir suteikia pačiai savanorystei pridėtinę vertą“, – sako E.Celiešienė.

Ekspertė teigia, kad sklandus ryšys su savanoriais leidžia organizacijai ne tik pasiekti einamųjų tikslų, bet ir stiprina įtaką visuomenėje.

,,Savanorystė yra kaip jungiamasis elementas, jungiantis NVO su bendruomene, o tai ne tik formuoja tvirtas sąveikas, bet ir suteikia galimybę veikti platesniu mastu, prisidedant prie socialinės gerovės ir keičiant įprastus normatyvus“, – tikina E.Celiešienė.

Savanorystės skatinimo renginiai organizuoti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai įgyvendinant projektą „Jaunimo įgalinimas visuomenėje“ (EYIS). Renginių sesijos skirtos nevyriausybinių organizacijų nariams, siekiant gilinti jų supratimą apie savanorystę ir jos naudą. Renginiais siekiama plėtoti dalyvių žinias ir įgūdžius, būtinus sėkmingai propaguoti NVO savanorystės strategijas.

EYIS projektas yra tarptautinės programos „Europos pilietiškumo akceleratoriaus“ (EURECA 2023) dalis. Šis projektas vykdomas bendradarbiaujant su Europos piliečių veiksmų tarnyba (,,European Citizen Action Service“ – angl. kalb.) ir yra finanuojamas Europos Sąjungos. Jo tikslas – sustiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje per savanoriškos mentorystės programų, mokymų ir tinklo renginių įgyvendinimą. Daugiau apie projektą rasite čia.