Kviečiame mokyklas dalintis skaitmeninėmis inovacijomis

  • paskelbė

Pilietinius ir demokratinius projektus vykdanti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) kartu su Švedijos atvirojo mokymosi ekspertais „Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy“ kviečia visas mokyklas pristatyti savo gerosios praktikos pavyzdžius ir  inovacijas, kurios pasižymi sėkmingais rezultatais skaitmeninėje srityje ir gali būti naudingos kaip pavyzdys kitiems.

Skaitmeninės srities inovacijos gali apimti įvairius aspektus, pvz., naujus mokymo ar mokymosi metodus, technologijų panaudojimą, virtualias arba pritaikytas mokymo priemones, elektroninės komunikacijos įrankius ir kt. Tai puiki galimybė dalyvauti konkurse ir pasidalinti savo patirtimi su kitomis mokyklomis.

Kviečiame iki š.m. vasario 15 1 d. teikti savo pavyzdžius, gerąsias praktikas ir inovacijas skaitmeninėje srityje užpildant anketą.

,,Galite paprašyti savo mokinių, kad jie nurodytų kokie jiems labiausiai patiko mokymosi metodai, žaidimai ar metodikos ir jas trumpai aprašytų bei pateikų nurodytoje anketoje arba pateiktų info@lduk.lt – įdomiausias apibendrinsime ir bendrai sukūrsime metodinį rinkinį, kuris bus atviras ir nemokamas visiems mokytojams“, – sakė LDUK tyrėja dr. Eglė Celiešienė.

Gerųjų praktikų autoriai ir jų komandos bus apdovanoti padėkomis ir pažymėjimais bei partnerių įsteigtais prizais. Įdomiausios mokyklų  praktikos ir inovacijas skaitmeninėje srityje bus apibendrintos tarptautinėse publikacijose ir jų pagrindu parengtas gerosios praktikos gidas. Konkurso DI4All nugalėtojus išrinks švietimo ir skaitmeninės įtraukties ekspertų komisija. 

„Kviečiame kartu kurti teigiamą poveikį švietimui bei užtikrinkime vienodą prieigą prie skaitmeninių išteklių visiems besimokantiems. Dalindamiesi savo sėkmės istorijomis, jūs ne įkvėpsite kitus, bet ir prisidėsite prie įtraukios mokymosi aplinkos kūrimo, kuri naudinga visiems”, – sako  atvirojo mokymosi ekspertė dr. Ebba Ossiannilsson.

Pasak Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos tyrėjos dr. Eglės Celiešienė teigimu, šis konkursas yra puiki galimybė prisijungti prie įkvepiančios bendruomenės, kur galima dalintis idėjomis, mokytis iš kitų ir kartu siekti bendro tikslo – skaitmeninės įtraukties užtikrinimo. 

„Vertiname originalumą, naujoves, aktualumą, poveikį ir efektyvų iniciatyvų įgyvendinimą. Nesvarbu, ar įdiegėte naujas technologijas,  įtraukiuosius mokymo metodus, ar užmezgėte skaitmeninės prieigos partnerystes, mes norime apie tai išgirsti!”, – tikina E.Celiešienė.

Ši iniciatyva yra tarptautinio dvišalio projekto ,,Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis” (DI4All) dalis, finansuojamo  „Erasmus+“ programos lėšomis, projekto numeris:  2021-2-SE01-KA210-SCH-000050728. Projektu DI4All siekiama stiprinti bendrąsias jaunuolių kompetencijas, įgūdžius bei mokymosi rezultatus mokykloje, skatinant mokymo kokybės gerinimą, inovacijas ir skaitmeninę įtrauktį švietime. Kartu siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas, didinant skaitmeninę įtrauktį švietime ir spręsti dezinformacijos problemą, skatinant mokytojų švietimą ir mokymąsi.

Projekto laukiami rezultatai: skaitmeninės įtraukties diegimo instruktorių mokymai, parengti naudojant išanalizuotą gerąją mokytojų ir instruktorių praktiką skaitmeninės įtraukties srityje; parengtas vadovas pedagogams, kartu su projekto intelektine medžiaga; geriausios praktikos ir atvejų analizės tyrimas; baigiamasis seminaras.

Registruotis galite čia.

Daugiau informacijos apie DI4All projektą:  https://di4all.eu/ 

www.lduk.lt informacija