Kviečiame moksleivius dalyvauti vaizdo įrašų konkurse „Įsivaizduok ES“

  • paskelbė

Pilietines ir demokratines iniciatyvas beveik 30 metų vykdanti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) kartu su Europos Komisijos „Europos piliečių iniciatyva“ (angl. European Citizens’ Initiative) kviečia jaunuosius europiečius aktyviai dalyvauti formuojant Europos Sąjungos (ES) politiką ir pateikti savo ES viziją ir siūlymus vaizdo įrašų (video) konkurse ,,ImagineEU“ („Įsivaizduok ES“).

,,Įgalinkite savo mokinius tapti pokyčių kūrėjais ir dalyvaukite tarptautiniame konkurse. Tai puiki galimybė būti aktyviais piliečiais ir geriau susipažinti su Europos piliečių iniciatyva“, – sakė „Europos piliečių iniciatyva“ ambasadorė, LDUK tyrėja dr. Eglė Celiešienė.

Konkursas „ImagineEU“ yra unikali galimybė paskutiniųjų dviejų metų gimnazijos moksleiviams pristatyti savo idėjas apie konkrečius pokyčius ES iki 3 minučių trunkančiame vaizdo įraše. Šis konkursas skirtas visų ES šalių paskutinių dviejų gimnazijos (ar vidurinės mokyklos) metų moksleiviams. Viena komanda gali įkelti tik vieną įrašą, o sėkmingiausieji bus pakviesti į pažintinę kelionę Briuselyje. Vaizdo įrašą galima pateikti iki 2023 m. gruodžio 13 d. Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia.

Atitinkantys kriterijus vaizdo įrašai bus įkelti į konkurso tinklalapį ir nuo 2023 m. gruodžio 20 d. juos galės vertinti visuomenė. Konkurso dalyviai taip pat gali vykdyti savo vaizdo įrašo reklamos kampaniją, ragindama draugus, šeimos narius ir pažįstamus paremti idėją ir balsuoti už ją. Visuomenės balsai bus vienas iš veiksnių, kurie bus svarbūs ekspertų komisijai, vertinančiai Europos piliečių iniciatyvas.

Šis konkursas grindžiamas Europos piliečių iniciatyvos koncepcija, kuri yra svarbi ES dalyvaujamosios demokratijos priemonė, suteikianti piliečiams galimybę aktyviai dalyvauti formuojant ES politiką. Konkursą rengia Europos Komisijos generalinio sekretoriato SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa.“

Tinkamumo kriterijai

  • Komandą gali sudaryti ne daugiau kaip septyni vidurinės mokyklos paskutinių dviejų metų moksleiviai iš bet kurios ES šalies.
  • Vaizdo įrašo tema turėtų būti susijusi su viena iš Europos Sąjungos kompetencijos sričių – toks reikalavimas keliamas ir Europos piliečių iniciatyvoms.
  • Kiekvienas vaizdo įrašas turėtų trukti ne ilgiau kaip tris minutes, turėtų būti parengtas ir pateiktas bet kuria ES oficialiąja kalba ir prie jo turėtų būti pridėta stenograma anglų kalba.
  • Paraišką turėtų pateikti prižiūrintis mokytojas. Tas pats mokytojas turės moksleivius, jei jie laimės, lydėti į Briuselį.
  • Mokytojas vaizdo įrašą turėtų pirmiausia įkelti į „Vimeo“ arba „YouTube“, o tada nuorodą į jį pateikti paraiškos formoje.
  • Kartu su paraiška turi būti pateiktos tinkamai užpildytos ir pasirašytos kiekvieno vaizdo įraše matomo moksleivio sutikimo formos.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija bendradarbiauja su „Europos piliečių forumu“ ir vykdo projektą „Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change)“. Projekto tikslas yra suteikti vaikams ir jaunimui galimybę dalyvauti politiniame procese, atspindint jų poreikius, ir skatinant demokratiją bei įtraukų demokratinį dalyvavimą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.