Tarprautinėje konferencijoje – dėmesys jaunimui iš kaimiškų vietovių

  • paskelbė

2022 m. rugsėjo mėn. 14 d. tarptautinis tinklas ,,Kaimo socialinės atskirties jaunimo tinklas: socialinės atskirties jaunimo rizikų modeliavimas“ (angl. ,Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion” – angl. kalb.), kurio narė yra ir mokslo asociacija „Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija“, organizuoja pirmąją tarptautinę konferenciją „Kaimo jaunimas ir naujoji jaunimo garantija“.

Konferencija buria skirtingų sričių mokslininkus, kurie siekia aptarti naujausius jaunimo bei jaunimo užimtumo, ypač kaimo vietovėse, tyrimus. Pranešimuose akcentuojami užimtumo, jaunimo ir tvaraus vystymosi sąsajų aspektai, attskleidžiami klausimai, susiję su politiniu veikimu šioje srityje. Platesnė informacija apie renginį: https://rnyobservatory.eu/web/.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos nariai 2014-2018 metais dalyvavo COST veiklos valdymo komitete ,,Žaidimai – vaikams su negalia“ (Play for Children with Disabilities (LUDI) – angl. kalb.). Platesnė informacija apie projektą: NEET jaunimui.