Dalinamasi patirtimi demokratijos stiprinimo tematika

  • paskelbė

Mokslo asociacijos Lietuvos demokratijos ugdymo kolegija atstovai aktyviai dalyvauja plėtojant demokratiką Lietuvoje ir užsienyje: šią savaitę dalyvauta renginyje dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ plėtros, kitą savaitę numatoma dalinantis gerąja patirtimi tarptautiniu lymeniu – ruošiantis renginiui „Summits for Democracy“.

Lietuvos demokratijos ugdymo kolegija, kaip tarptautinio tinklo ,,Europes People’s Forum“, kuris plėtoja kompetencijos centrą kuriant dalyvaujamuosius planus ir įgyvendinant juos, narė nuolat dalyvauja įvairiuose diskusijose ir renginiuose plėtojant demokratiją bei kartu su tinklu įgyvendina pilotinį projektą – ,,Jaunimo balsas: pozityvių pokyčių įgalinimas“.

Lietuvos demokratijos ugdymo kolegija yra rengiamos Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ bendrakūrėja ir šiemet sausio 9 dieną, pirmadienį, dalyvavo Vyriausybės strateginės analizės centro STRATA strategijos formavimo dirbtuvėse, tema: ,,Kelrodžio pažangos demokratinės kultūros ir valdysenos politikoje formavimas“.

Valstybės pažangos tarybos posėdyje 2022 m. lapkričio 21 d. buvo patvirtintos pagrindinės formuojamos naujos valstybės pažangos strategijos pokyčių kryptys – strateginės ambicijos. Tolesniame strategijos rengimo etape numatoma surengti kelrodžių dirbtuvių seriją, kurių metu siekiama identifikuoti prioritetines iniciatyvas, svarbiausius žingsnius, reikalingus numatytoms strateginėms ambicijoms įgyvendinti.

Strateginė ambicija Lietuvai demokratinės kultūros ir valdysenos srityje yra: „Piliečių kuriama demokratija, kur valstybės valdymas – atviras, pasitikėjimu grįstas, sutelkiantis bendriems tikslams.“ Rengiamose dirbtuvėse diskutuota apie tai kaip turėtume tobulinti viešojo valdymo kokybę Lietuvoje, siekiant veiksmingesnio, lankstesnio valdymo; kaip galėtume stiprinti pasitikėjimą valstybės valdžios institucijomis ir vieni kitais; kaip turėtume integruoti naujausias technologijas siekiant geresnio viešojo valdymo bei kitais klausimais. Veiklose dalyvavo skirtingų sričių atstovai – akademikai, ekspertai ir praktikai.

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ yra rengiama pasitelkiant ateities įžvalgų (angl. foresight) metodą. Daugiau informacijos apie projektą rasite www.Lietuva2050.lt.

Šiemet kovą vyks pasaulio lyderių, pilietinės visuomenės ir verslo bendruomenės renginys „Summits for Democracy“, kuriame bus aptariami XXI amžiaus demokratijos iššūkiai ir galimybės. Oficialus renginio pristatymas vyks internetu Briuselyje 2023 m. sausio 17 d. prieš antrąjį viršūnių susitikimą už demokratiją, kuris vyks 2023 m. kovo 29–30 d. Vašingtone, JAV.

Renginyje Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica kalbės apie svarstomosios demokratijos įtvirtinimą ES lygmeniu, o Artas O’Leary (Airijos vyriausybės rinkimų komisija) dalinsis Airijos patirtimi su deliberatyvia demokratija. Iainas Walkeris iš NewDemocracy Foundation kalbės apie konkrečius šios grupės veiksmus ir apie tai, kaip vyriausybės ir kitos organizacijos gali dalyvauti ir prisiimti įsipareigojimus prieš aukščiausiojo lygio susitikimą. Galiausiai Grahamas Allenas iš Piliečių konvencijos dėl JK demokratijos kalbės apie demokratijos ateitį ir apie tai, kaip ši bandoma padėti formuoti šią ateitį. Renginys bus atviras komentarams ir klausimams bei atsakymams.

Remiantis pirmuoju 2021 m. gruodžio mėn. vykusiu „Summits for Democracy“ susitikimu, šis susirinkimas parodys kaip demokratija padeda savo piliečiams ir yra geriausiai pasirengusi spręsti aktualiausius pasaulio iššūkius. Pirmajame aukščiausiojo lygio susitikime 2021 m. gruodžio mėn. maždaug 100 vyriausybių prisiėmė beveik 750 įsipareigojimų skatinti demokratiją, kovoti su korupcija ir kovoti su autoritarizmu.

Dauiau informacijos: https://cop-demos.jrc.ec.europa.eu/summit-for-democracy

Oficiali „Summit for Democracy 2023“ svetainė https://www.state.gov/summit-for-democracy-2023/

Lietuvos demokratriškumo ugdymo kolegija kartu su tarptautinio tinklu ,,Europes People’s Forum“ įgyvendina dvejų metų projektą ,,Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change)“, kurio tikslas: suteikti vaikams ir jaunimui galimybę dalyvauti politiniame lygmenyje, atspindint jų poreikius, sukuriant naujovišką atviro dialogo su sprendimus priimančiais asmenimis įrankį ir skatinant demokratiją bei įtraukų demokratinį dalyvavimą. Laukiami rezultatai: geriausios praktikos vadovas, jaunimo įgalinimo politikoje tyrimas, politikos dokumentas. Projekto veiklos remiamos pagal Erasmus+ programą.

www.lduk.lt information