Jaunimo įgalinimas visuomenėje: įgyvendinamos savanorystę ir aktyvų dalyvavimą skatinančios veiklos

  • paskelbė

Spalio 17 ir 23 dienomis Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) organizavo renginius, skritus savanoriams. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – pristatyti mokiniams „Jaunimo įgalinimas visuomenėje“ (EYIS) projektą. Pastarasis įgyvendinamas remiantis „Ateities piliečio“ metodika, orientuota į pilietinį įsitraukimą ir savanorystės skatinimą.

Pirmasis renginys, vykęs spalio 17 d., buvo skirtas savanorystės naudos aspektams aptarti. Šis susitikimas tapo platforma, padedančia pabrėžti, kaip savanorystė prisideda prie asmeninio augimo, bendruomenės poveikio ir visuomenės gerovės. Svečiai dalyvavo interaktyvioje pamokoje, kurioje turėjo galimybę susipažinti su „Ateities piliečio“ metodika. Šiame susitikime buvo dalijamasi gerąja praktika, mokiniai skatinami identifikuoti pilietines ir bendruomenines problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų. 

Antrasis susitikimas, vykęs spalio 23 d., buvo skirtas gilintis į pirmojo susitikimo metu identifikuotas problemas ir ieškoti konkrečių sprendimo būdų. Mokiniai ne tik analizavo jau identifikuotas problemas, bet taip pat aktyviai dalyvavo sprendimo būdo ieškojimo procese. Susitikimo metu buvo skatinamas kritinis mąstymas ir kūrybiškumas, leidžiant mokiniams dalyvauti planavimo, duomenų analizės ir galiausiai rezultatų pristatymo procesuose. Dalyviai bendradarbiavo tiriant bendruomenės problemas ir kuriant sprendimus, pagrįstus politika. Renginys baigėsi dalyvių pristatymais, kuriuose jie pateikė savo išvadas ir politikos pasiūlymus bendraamžiams ir platesnei bendruomenei. Šios veiklos buvo svarbios išlaikant savanorių įsitraukimą ir skleidžiant efektyvias pilietinio dalyvavimo praktikas.

Šie renginiai ne tik skatina pilietinį įsitraukimą, bet ir ugdo atsakingus bei aktyvius jaunuosius piliečius. Įgyvendinant ,,Ateities piliečio“ metodiką ir kitas iniciatyvas, mokiniai įgyja ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie gali tapti vertinga patirtimi ateities visuomenės formavime. 

Projekto „Jaunimo įgalinimas visuomenėje (EYIS)“ tikslas yra stiprinti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos (LDUK) gebėjimus skatinti ES teises ir vertybes bei sustiprinti pilietinę visuomenę per savanoriškos mentorystės programą. Tai vykdoma bendradarbiaujant su „Europos piliečių veiksmų tarnyba“ (ECAS). Veiklas finansuoja Europos Sąjungos fondai.