„Jaunimo įgalinimas visuomenėje“ projektas pristatytas Pilaitės gimnazijos mokiniams

  • paskelbė

Vilniaus Pilaitės gimnazijoje spalio 17 ir 23 dienomis įvyko susitikimas, kurį organizavo Lietuvos demokratiškumo kolegija. Šios iniciatyvos pagrindinis tikslas buvo pristatyti mokiniams „Jaunimo įgalinimas visuomenėje“ (EYIS) projektą, remdamiesi „Ateities piliečio“ metodika. Ši metodika yra orientuota į pilietinį įsitraukimą ir savanorystės skatinimą, taikant išsamų ir daugialypį požiūrį.

Pirmasis susitikimas buvo skirtas įgyvendinti interaktyvią pamoką, kurioje mokiniai turėjo galimybę susipažinti su „Ateities piliečio“ metodika. Šiame susitikime buvo dalijamasi gerąja praktika, o mokiniai įtraukiami identifikuoti bei ieškoti pilietinių ir bendruomeninių problemų sprendimo būdų. 

Antrasis susitikimas buvo skirtas gilintis į pirmojo susitikimo metu identifikuotas problemas ir ieškoti konkrečių sprendimo būdų. Mokiniai ne tik analizavo jau identifikuotas problemas, bet taip pat aktyviai dalyvavo sprendimo būdo ieškojimo procese. Susitikimo metu buvo skatinama kritinis mąstymas ir kūrybiškumas, leidžiant mokiniams dalyvauti planavime, organizavime ir galiausiai rezultatų pristatyme.

Visa tai rodo, kad Vilniaus Pilaitės gimnazijoje vykstantys susitikimai ir projektai ne tik skatina pilietinį įsitraukimą, bet ir ugdo atsakingus bei aktyvius jaunuosius piliečius. Įgyvendinant „Ateities piliečio“ metodiką ir kitas iniciatyvas, mokiniai įgyja ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie gali tapti vertinga patirtimi ateities visuomenės formavime. Projekto „Jaunimo įgalinimas visuomenėje (EYIS)“ tikslas yra stiprinti demokratiškumo ugdymo kolegijos gebėjimus skatinti ES teises ir vertybes bei sustiprinti pilietinę visuomenę per savanoriškos mentorystės programą. Tai vykdoma bendradarbiaujant su „Europos piliečių veiksmų tarnyba“ (ECAS) ir finansuojama Europos Sąjungos fondo.