„Game changers“ sklaidos renginyje – jaunųjų lyderių žvilgsnis

  • paskelbė

Dalyvaudama tarptautiniame projekte „Jaunieji studentai – politinio žaidimo keitėjai“ (angl. „Young students as political game changers“), Lietuvos moksleivių komanda, kartu su mokytojais bei partneriais iš kitų šalių išvystė inovatyvų metodą, padedantį auginti jaunų žmonių aktyvumą visuomenėje. Savo patirtį jaunieji lyderiai pristatė Pasvalio Lėvens mokyklos projekto sklaidos renginyje: „Erasmus projekto „Game Changers“ veiklos ir galutinių rezultatų pristatymas, dalijimasis patirtimi ir rezultatais“.

Jaunųjų lyderių komanda

Konferenciją atidarė mokyklos direktorė Lina Rauckienė, kuri pasveikino svečius ir išreiškė didžiulę padėką Europos projektų komisijai už svarbias iniciatyvas ir galimybes įgyti žinių, naujos patirties, kurios kartu plečia jaunų žmonių mintis, skatina tyrinėjimą, mąstysenos ugdymą bei tarpusavio dalinimąsi.

Projekto koordinatorė Liudmila Gertienė pristatė projekto „Jaunieji studentai – politinio žaidimo keitėjai“ (angl. „Young students as political game changers“) idėjas, misiją ir užduotis, įvertino nuveiktus darbus ir pakvietė „Keičiančių žaidėjų“ (angl. „Game changers“) komandą pristatyti projekto veiklas bei galutinius rezultatus. Mokiniai pristatė savo darbus, gimusius iš projektinės veiklos iniciatyvos, parodė pačių kurtą filmuką, paremtą galutiniais rezultatais ir pristatė internetinį puslapį http://gamechangernetwork.eu/, kuris jungia visus, norinčius įsitraukti į „Keičiančių žaidėjų“ (angl. „Game changers“) tinklą.

Moksleivius įkvėpusi „Game Changers“ patirtis

Renginyje dalyvavo vietos politikai, rajono administracijos atstovai, tėvai, mokytojai, kuriuos domino tolimesnė šio projekto eiga. Jaunieji lyderiai tęsė konferenciją diskusijos formatu, gyvai dalindamiesi mintimis, jausmais ir atsakydami į klausimus, dėl tolimesnių planų. Kartu su svečiais buvo prieita išvada, jog „Keičiančių žaidėjų“ (angl. „Game changers“) veikla turi tęstis, dėl pozityvių pokyčių, kuriuos pavyko pasiekti mokinių, mokytojų, tėvų ir vietos narių bendruomenėse. Išskirtos svarbiausios tolimesnio veikimo kryptys: socialinio ugdymo, jaunimo užklasinio įsitraukimo ir politinio bei aplinkosauginio sąmoningumo problemos.

Renginio metu jaunųjų lyderių komanda pateikė svarbiausius pokyčius, kurie įvyko nuo „Keičiančių žaidėjų“ (angl. „Game Changers“) pradžios. Ne tik moksleiviai, bet ir įsitraukusi bendruomenė tapo dėmesingesnė, drąsesnė, rūpestingesnė, tolerantiškesnė ir pagarbesnė. Buvo įgyta daug tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir atkaklumo. Projekto metu dalyviai suformavo savo požiūrį į politinio, aplinkosauginio, socialinio ugdymo svarbą. Pats renginys parodė pasirengimą galimybę siekti daugiau: moksleiviai išsakė savo nuomonę, drąsiai atsakinėjo į klausimus ir didžiavosi, kad gali pasidalinti savo žiniomis su visuomenės nariais.


Plačiau su politinio žaidimo modeliu galima susipažinti Keičiančių žaidėjų tinkle: http://gamechangernetwork.eu/. Projektą ,,Keičiantys žaidėjai’’ (angl. ,,Game changers’’) 2019 – 2021 m. penkiose šalyse įgyvendino Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, kartu su projekto veiklos organizavimo kokybės partneriais Lenkijos universitetu Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum, Katalonijos (Ispanija) organizacija Working with Europe/Treballant amb Europa Associació bei aštuoniomis mokyklų komandomis iš Ispanijos Institut de Vilafant, Graikijos Platono M.E.P.E., Turkijos Elazing Doga Anadolu Liseli, Slovėnijos Osnovna sola Staneta Žagarja Lipnica, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos, Aukštadvario LDUK filialo VDC ,,Navininkai’’. Projekto tikslas – sukurti pilietinio įgalinimo modelį mokykloms. Projektas vykdytas pagal Erasmus+ programą.