Europos psichikos sveikatos savaitės metu pristatytos gairės mokyklų gerovei

  • paskelbė

Šią savaitę minint Europos psichikos sveikatos savaitę Europos Komisija (EK) pristatė naują dokumentą – Gaires apie gerovę ir psichikos sveikatą mokykloje.

Šiais metais Europos Komisijos narė Iliana Ivanova gegužės 13-14 dienomis, kartu su švietimo ministrais vykusiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje pristatė Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato inicijuotas naujai parengtas gaires apie gerovę mokyklose, kurios yra skirtos politikos formuotojams bei mokyklų vadovams, mokytojams ir pedagogams.

Pirmą kartą Europos Komisijos pasitelkė ekspertų grupę, kurią sudaro 19 narių, siekiant spręsti problemas, susijusias su mokyklose esančių vaikų bei jaunuolių ir mokytojų gerove. Šioje grupėje tarp mokslininkų, mokytojų, mokyklų vadovų, mokytojų rengėjų, psichologų yra ir Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos valdybos narė bei NVO vaikams konfederacijos valdybos pirmininkė dr. Eglė Celiešienė.

EK nurodo, kad šiandien, kaip niekada anksčiau, susiduriame su iššūkiais, kurie stipriai veikia mūsų psichikos sveikatą: COVID-19 pandemija, Rusijos karas Ukrainoje, klimato kaita, augančios energijos kainos ir pragyvenimo išlaidos – visi šie veiksniai turi ilgalaikį poveikį mūsų emocinei gerovei.

Kasmet Europos Sąjunga išleidžia apie 50 milijardų eurų vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos problemoms spręsti ir tai – rimta problema, kuriai turime skirti daugiau dėmesio ir pastangų. Šių problemų sprendimas yra prioritetinis klausimas visoms ES valstybėms narėms, nurodoma EK viešai išplatintoje informacijoje.

Tarptautinio mokinių pasiekimų vertinimo programos (angl. Programme for International Student Assessment, PISA) rezultatai rodo, kad 2018 m. apie 20 % Europos mokinių per mokslo metus kenčia nuo psichikos sveikatos problemų, pusė šių problemų išsivysto iki 14 metų. COVID-19 pandemija išryškino šių problemų sprendimo svarbą, nes daugelis mokinių iki šiol susiduria su rimtomis emocinėmis, motyvacinėmis, socialinėmis bei fizinės gerovės pasekmėmis.

Eurpos Komisijos komunikate dėl Europos švietimo erdvės kūrimo iki 2025 m. yra paminėtos dvi glaudžiai susijusios mokyklinio švietimo iniciatyvos, skirtos skatinti įtraukties aspektą. Pirmoji iniciatyva – ,,Keliai į sėkmę mokykloje“ (angl. Pathways to school success) , o antroji – ekspertų grupė, kurios tikslas yra rengti pasiūlymus, kaip sukurti palankią mokymosi aplinką grupėms, kurioms gresia nepakankami pasiekimai, ir – gerinti gerovę mokykloje.

Šios dvi iniciatyvos taip pat yra Eurpos Tarybos rezoliucijos dėl strateginės Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje, kuriant Europos švietimo erdvę ir už jos ribų (2021–2030 m.) „konkrečių klausimų ir veiksmų“ priedas. Po Tarybos rekomendacijos ,,Keliai į sėkmę mokykloje“ priėmimo 2022 m. lapkričio mėn., valstybės narės prisiėmė įsipareigojimą skirti ypatingą dėmesį gerovei mokyklose, o ši ekspertų grupė sieks padėti jiems įgyvendinti šią iniciatyvą.

www.lduk.lt informacija