DI4All – Europos nuotolinio mokymosi savaitėje

  • paskelbė

Šią savaitę vykstančioje Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN) Europos nuotolinio mokymo savaitėje, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija pristato savo vykdomą projektą ,,Visų besimokančių skaitmeninė įtrauktis: DI4All“.

Tikslinės DI4All projekto grupės: mokiniai, mokyklų darbuotojai, mokyklos, kiti švietimo teikėjai, viešosios įstaigos, nacionalinės agentūros.

Projektą koordinuoja Švedijos organizacija – Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy (Lund, Sweden).


Projektu siekiama  stiprinti bendrąsias jaunuolių kompetencijas, įgūdžius bei mokymosi rezultatus mokykloje, skatinant mokymo kokybės gerinimą, inovacijas ir skaitmeninę įtrauktį švietime bei stiprinti pedagogų kompetencijas, didinant skaitmeninę įtrauktį švietime ir spręsti dezinformacijos problemą, skatinant mokytojų švietimą ir mokymąsi. Projekto veiklos aptartos vykusiame virtualiame susitikime.

Europos nuotolinio mokymosi savaitė, vykstanti  lapkričio 7-11 dienomis, nemokamai kviečia dalyvauti įvairiuose renginiuose. Tuo pat metu vyksta nuotoliniai renginiai ir Lietuvoje, kuriuos organizuoja Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija.


www.lduk.lt informacija