Europos Distopija: Naujausi Bendradarbiavimo Projektai Demokratijos Srityje

  • paskelbė

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija aktyviai dalyvauja Europos piliečių veiksmų tarnybos (angl. The European Citizen Action Service (ECAS))  inicijuotame projekte „Europos Distopija“ (angl. European Dystopia). Šis projektas nusipelno ypatingo dėmesio, nes jame siekiama optimizuoti 2024 m. Europos Parlamento rinkimus per aktyvų piliečių įtraukimą.

Šio projekto esmė yra susivienyti piliečius tam, kad jie galėtų kritiškai analizuoti savo nuogąstavimus ir baimės, susijusias su artėjančiais rinkimais. Dalyviai kartu kuria strategijas ir priemones, skirtas išvengti nepageidaujamų situacijų rinkimų metu.

Projekto tikslui pasiekti organizuojamos trumpos, tačiau įdomios dirbtuvės, kurios skatina dalyvius pasitelkti savo kūrybiškumą ir mąstyti apie būsimus rinkimus. Numatoma, kad į projektą įsijungs įvairios grupės iš įvairių Europos regionų, užtikrinant įvairiapusišką ir subalansuotą požiūrį. Dalyviai diskutuos apie savo susirūpinimus ir galiausiai sukurs subalansuotas priemones, kurios prisidės prie rinkimų proceso gerinimo.

Šis projektas įgyja ypatingą reikšmę dėl šiuolaikinių iššūkių ir būtinybės įvesti naujoves bei kūrybiškas strategijas demokratijos sferoje. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija bendradarbiaudama su Europos piliečių veiksmų tarnyba ryškina kolektyvinės veiklos galią ir efektyvumą.

www.lduk.lt informacija