DI4ALL SUSITIKIME – PROJEKTO PAGRINDINĖS KRYPTYS

  • paskelbė

2022 m. spalio mėn. 26 dieną įvyko tarptautinio projekto DI4ALL virtualus susitikimas, kuriame aptartos pagrindinės projekto kryptys. Dvejų metų projektas 2022-2024 „Skaitmeninė įtrauktis visiems besimokantiems (DI4all)“, finansuojamas pagal ERASMUS+ programą (2021-2-SE01-KA210-SCH -000050728 projektas), kaip gerosios praktikos pavyzdys.

DI4all siekiama gerinti pagrindines jaunuolių kompetencijas, įgūdžius ir mokymosi rezultatus mokyklose, skatinant kokybės, inovacijų tobulėjimą švietimo lygmenyje ir integruojant skaitmeninę įtrauktį, taip pat gerinant mokytojų ir pedagogų kompetencijas, skatinančias skaitmeninę įtrauktį ir atsaprumą dezinformacijai.

Numatomi rezultatai:

– pedagogų mokymai skaitmeninės įtraukties įgyvendinimui, parengti remiantis išanalizuotais rezultatais ir mokytojų bei ugdytojų gerąja patirtimi skaitmeninės įtraukties srityje,

– vadovo pedagogams sukūrimas, į kurį būtų įtraukta intelektinių projekto rezultatų medžiaga,

– geriausios praktikos tyrimai ir atvejų tyrimai

– internetinio konkurso, skirto mokykloms, kurios pristato savo geriausią visų besimokančiųjų skaitmeninės įtraukties patirtį, įgyvendinimas.

Šis projektas pagrįstas pagrindinėmis strategijomis ir UNESCO SDG4 bei ES programų, tokių kaip Europos Komisijos ES skaitmeninė darbotvarkė, DigComp2.2, DigCompEdu, Selfie, My Digiskills. Keturios prioritetinės programos ERASMUS+ sritys taip pat yra projekto kryptys: skaitmeninė transformacija, įtrauktis ir įvairovė, ekologiškas tvarumas bei bendras tikslas – aktyvūs piliečiai visiems.

Projektas finansuojamas pagal Eramus+ programą. 

image.png