Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena

  • paskelbė

Birželio 1-oji yra diena minima visame pasaulyje, kaip Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ši diena skirta pripažinti vaikų gerovės, teisių ir laimės svarbą.

Vaikų diena skirta didinti informuotumą apie vaikų teises ir gerovę. Jame pabrėžiama, kaip svarbu suteikti jiems prieigą prie kokybiško švietimo, sveikatos priežiūros ir saugios aplinkos, kurioje jie galėtų augti ir klestėti. Tai primena mums apie mūsų visų atsakomybę ugdant ir saugant jauniausius mūsų visuomenės narius.

Kartu galime sukurti pasaulį, kuriame vaikai būtų branginami, įgalinami ir pasiruošę kurti šviesesnį rytojų. Įsipareigokime sukurti ugdančią aplinką, kurioje kiekvienas vaikas galėtų klestėti, būtų saugomos jo teisės ir suteiktos galimybės jų svajonėms išsipildyti.

www.lduk.lt informacija