Seime socialiniai pedagogai aptars vaiko gerovės politiką (papildyta)

  • paskelbė

(papildyta nuotraukomis)

Lietuvoje augant nedarbui bei didėjant rizikos šeimų skaičiui, vaiko gerovės profesionalus vienijanti Lietuvos socialinių pedagogų asociacija šiemet balandžio 28 d., trečiadienį, Seime rengia konferenciją, kuri suburs daugiau nei 300 socialinių darbuotojų, pedagogų ar kitų pagalbos vaikui specialistų vaiko gerovės vykdomai politikai aptarti.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorės Auksės Petruškevičiūtės teigimu, konferencija skatina aktyvesnį nevyriausybinio ir valstybinio sektorių bendradarbiavimą, nes vaiko pozityviosios socializacijos procese labai svarbų vaidmenį atlieka tiek socialiniai pedagogai, tiek valstybinės įstaigos, besirūpinančios vaikų gerove.

„Bendromis politikų, akademikų, praktikų ir svečių iš užsienio jėgomis bus ieškoma kuo efektyvesnio dialogo formuojant ir įgyvendinant vaiko gerovės politiką Lietuvoje, įvairiuose lygmenyse“, – sakė vienas iš konferencijos organizatorių Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Jonas Liesys.

Anot vienos iš konferencijų iniciatorės – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorės, profesorės Giedrės Kvieskienės, ekonominės problemos – didėjantis nedarbas ir skurdas, migracija, – sukelia labai sudėtingas socialines pasekmes, kurias siekiant valdyti, būtina pasitekti visus esamus socialinius partnerius bei plėtoti socialinį verslą.

Konferencijoje „Socialinių pedagogų kompetencijų vystymo galimybės įgyvendinant vaiko gerovės politiką Lietuvoje“ sveikinimo kalbą tars Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Jonas Liesys, Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Vaidas Bacys, Vaiko teisių  apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorės pavaduotojas Mindaugas Briedis, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė Vajonė Strimaitienė, NVO vaikams konfederacijos direktorė Renata Surovec.

Renginyje socialinių  pedagogų kompetencijų ugdymo galimybes aptars VPU SKI lektorė Ona Petronienė, NVO vystymosi perspektyvas nagrinės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė  Elena Urbonienė.

Be to, Latvijos socialinių  pedagogų veiklos patirties sklaidą pristatys Latvijos socialinių pedagogų  asociacijos prezidentė Inese Štekele, mokymosi visą gyvenimą svarbą akcentuos Švietimo mainų paramos fondo bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas, socialinių  pedagogų veiklos galimybes apžvelgs  Simona Plienaitytė bei kiti profesionalai.

Konferencijos metu pranešimai apžvelgs socialinio pedagoginio darbo ypatumus globos namuose, socialinio pedagogo vadybinės kompetencijos patirtis besimokančios seniūnijos kontekste, socialinio pedagogų  kompetencijų vystymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje bei kitas aktualias ir svarbias temas vaiko pozityviojoje socializacijoje.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas vienyti Lietuvos socialinius pedagogus ir vaiko gerovės specialistus. Pagrindiniai asociacijos uždaviniai susiję su socioedukacijos specialistų kvalifikacijos kėlimu, tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimu bei dalyvavimu, kuriant socialinės paramos sistemą vaikams ir jų šeimoms.

www.lspa.lt informacija