2012 metais buvo atliktas Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas

  • paskelbė

2012 metais buvo atliktas Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas po dviejų metų pertraukos. Tyrime atskleidžiama kaip per dvejus metus pakito Lietuvos visuomenės pilietinė galia, kokiose pilietinėse veiklose lietuviai dalyvauja aktyviausiai, ar jie jaučiasi turį galią paveikti valdžios sprendimus, ar nebijo dėl savo pilietinės veiklos nukentėti.

Pilietinės visuomenės institutas maloniai organizuoja Lietuvos pilietinės galios indekso pristatymą, kuris vyks šių metų vasario 4 d., pirmadienį.

2012 metų Pilietinės galios indekso tyrimas buvo atliktas kaip pilietinio ugdymo projekto „Kuriame Respubliką” dalis. Tiriant Lietuvos visuomenės pilietinę galią šį kartą išskirtinis dėmesys skirtas moksleiviams – jų požiūriams, nuostatoms ir pilietiniam aktyvumui.

Tyrimo rezultatus pristatys Pilietinės visuomenės instituto ekspertai dr. Rūta Žiliukaitė, dr. Mindaugas Degutis, dr. Darius Kuolys, Ieva Petronytė, Maryja Šupa.

Lietuvos pilietinės galios indeksą pagal mokslininkų dr. Ainės Ramonaitės, dr. Rūtos Žiliukaitės ir dr. Mindaugo Degučio parengtą metodiką Pilietinės visuomenės institutas tiria nuo 2007 metų. Toks tyrimas atliktas jau penktąjį kartą.

www.lduk.lt informacija