Naujienos

Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija

  • paskelbė

Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija. Strategijos įgyvendinimas – tai nuolatinis Tarybos sudėtis), į kurią susibūrė žinomi verslo, kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai dinamiškas pažangos procesas, apimantis ne vien tiesioginį Strategijos krypčių ir iniciatyvų įgyvendinimą, bet ir visuomenei aktualių klausimų sprendimą bei skatinantis nuolatinį pažangos idėjų kūrimą.

Rengiamas renginys skirtas pristatyti politikos suderinamumą vystymuisi

  • paskelbė

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga šių metų spalio 8 dieną (antradienį)., Europos informacijos biure rengiamas renginys, siekiant pristatyti politikos suderinamumą vystymuisi (PSV, angl. Policy Coherence for Development – PCD) irpilietinės visuomenės poziciją šiuo klausimu.

Rengiamas kursas skirtas pedagogams ir socialiniams darbuotojams

  • paskelbė

Viena didžiausių Lietuvoje nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, vienijanti asociacija NVO vaikams konfederacija Vilniaus universitete Filosofijos fakultete. rengia kursą skirtą pedagogams ir socialiniams darbuotojams. Jo metu bus mokoma psichologinio vaikų piešinių suvokimo: pasitelkiant piešinius, suvokti paslaptingą ryšį, kuris sieja vaikų gebėjimą kurti (piešti) ir pasąmonės emocijas, suprasti vaikų raidos požymius jų piešiniuose, įvertinti kūrybinius ir kognityvinius gebėjimus, atpažinti normalią ir sutrikusią emocijų raišką piešiniuose.